بیانیه مطبوعاتی "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران"

بیانیه مطبوعاتی
"انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" در ادامه روشنگریهای جاری خود، اقدام به برگزاری سلسله ای جدید از اکسیونهای وسیع اجتماعی به منظورِ  بیدار نگاه داشتن افکار عمومی در سطح بین المللی نسبت به وضعیت وخیم غیرقابل قبول دستگاه قضائیه در ایران - که همچنان در چنگال بیداد نهادهای امنیتی افراطی و غیر پاسخگو دست و پا میزند و تبدیل به نمونه ای از "شیر بی یال و دم و اشکم" شده است- میزند.
هدف از برپایی این تظاهرات اعتراض به  ادامه حصر غیرقانونی سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و جناب آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ مهدی کروبی؛ اعتراض به استمرار دخالت برخی نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده وکلا و مدافعان حقوق بشر؛ اعتراض  به استمرار فعالیت پایگاه های تفرقه افکنی در عرصه سایبری؛ اعتراض به استمرار فشار نسبت به دراویش دربند و ایجاد انواع فشارها و تضییقات روانی و فیزیکی در زندانهای تهران و شیرازنسبت به آنها؛ اعتراض به ادامه نقض مستمر حقوق شهروندی هموطنان ایرانی اعم از مسلمان یا غیرمسلمان به دلیل تنوع نگرشهای اعتقادی... میباشد.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران
برلین، تورنتو، واشنگتن
شاخه نوردیک/ اسلو
بهمن ماه هزاروسیصد ونود و دو

http://hriran.com/1389-09-08-13-21-40/1389-09-08-13-51-24/11016---q------q.html

۱ نظر: