درس های عرفان


درس هفتم

برگزاری همایش بزرگداشت "شیخ ابوالقاسم گورکانی" در سرای اهل قلم

یک پژوهشگر فلسفه و عرفان اسلامی با اشاره به اینکه اردیبهشت سال آینده همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گورکانی در سرای اهل قلم برگزار می شود، گفت: این عارف اگر شناخته شود بسیاری از سلسله های عرفانی شناخته می شود. تمام سلسله های عرفانی که در آفریقا است مثل تیجانیه، نقشبندیه، قادریه و رفاهیه که در مصر هستند وامدار این عارف بزرگ و نامدار ایرانی هستند. 

سایت رسوای ندای انقلاب دست از توهین و سیاه نمایی علیه متصوفه بر نمیدارد

یکی از شاخه های فرقه تکفیری فتنه انگیز و انحرافی ومفسد و مضل و ضال  موسوم به "ندای انقلاب" که از بدو تاسیس و راه اندازی ماموریتی  جز ایجاد تفرقه درمیان شهروندان و هموطنان نداشته اکنون با انتشار فحش نامه ای زیر عنوان ""دراویش گنابادی" دست به دامن "علی مطهری" شدند!   " دوباره پرده از سیمای دژخیمانه و تبهکار خود به کنار میزند

"ندای انقلاب" که نقش پادویی گروههای نفوذی تکفیری درمیان دستگاه های امنیتی - مطبوعاتی را ایفا مینماید با انتشار مطلبی سراسر کذب و اتهام، شکوائیه محترمانه و مودبانه دراویش و عریضه آنهارا به یکی از نمایندگان مجلس / علی مطهری/ مطرح کرده و به آنان میتازد که شما اگر از نماینده مجلس بخواهید تا به حق پایمال شده شما رسیدگی شود، برعلیه نظام سیاه نمایی میکنید! سایت تکفیری موسوم به ندای انقلاب با این ژست مضحک درواقع یکبار دیگر درونمایه اهریمنی خودرا یکجا بر دایره ریخته است.
گردانندگان سایتهایی امثال ندای انقلاب و همپالکیهای آن غافلند که همین دسیسه چینیهاست که آبروی دستگاه های مدیریتی نظام را درسطح بین المللی و درچشم نمایندگان مجالس بین المللی بکلی برخاک میریزد و هزینه های بالایی درروند عادی سازی روابط فیمابین ایجاد مینماید.
برای عبرت خوانندگان و ثبت در کارنامه سیاهکاریهای عوامل نفوذی تکفیری، مقاله مفسدانه و مضلانه و انحرافی و فتنه برانگیز فرقه تکفیری فعال زیر اسم بیمسمای" ندای انقلاب" در سطور زیر به نظر خوانندگان گرامی میرسد:

دستگاه های موازی امنیتی در تدارک چه طرحی هستند؟

مغایرت بارز  خط مشیِ سایتهای تکفیری مانند "فرقه نیوز" با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت حسن روحانی

در شرایطی که علی یونسی و حسن روحانی و محمودعلوی از ضرورت حفظ امنیت شهروندان - اعم از مسلمان یا غیر آن - داد سخن میدهند، اظهارات سایتهای تکفیریاز قبیل "فرقه نیوز" منسوب به ناصر مکارم شیرازی جای تامل دارد.
حرفهای امروزِ مکارم شیرازی، یاداور فاجعه های قم و بروجرد و اصفهان و... در طول هشت سال گذشته است که با فضاسازیهای پروپاگاندیستی در حول حوزه و بیوت به اصطلاح "مراجع حکومتی"(!!!) آغاز شد و نهایتاً فضاحت عظیمی در سطح عالمگیر برعلیه وجهه نظام به بار اورد و به قول رهبر نظام "آبروی نظام را در سطح دنیا ریخت"!
متن زیر بیکم و کاست از سایت تکفیری فرقه نیوز نقل شده است

سایت رسوای موسوم به "فرقه نیوز" متعلق به جریان تکفیری موسوم به موسسه حق ستیزی پس از یک هفته سکوت زبونانه به فرافکنی ذلیلانه روی آورد!

بیچارگی دشمنان تصوف و عرفان  
و جیره خواران مزدور  نفوذیِ "تکفیری"
در دستگاه های اطلاعاتی 
از رویارویی با تصوف و عرفان و اسلام ناب

برای درک میزان ضعف و زبونی آخوندکهای ضد اسلام تکفیری که به شیوه مارمولکهای هفت خط جیره میگیرند و تفرقه ایجاد میکنندو مثل عنکبوتهای دنیاخوار   اوهن البیوت در بستر باد صرصر برپا میکنند و زیر عنوان "افسران جوان جنگ نرم" قارقار به راه میندازند، به مطلب زیر از سایت فرقه نیوز نگاهی بیندازید:

تکرار اتهامات مغرضانه به نمایندگان پارلمان اروپا و دکتر مصطفی آزمایش

ساندیس خوران بیخردی که گردانندگی موسسه به اصطلاح موسوم به "مرکز دیده بان جبهه معارض انقلاب اسلامی"(!!) و سایت ورشکسته موسوم به "دیده بان" وابسته به بنیاد فتنه انگیز و پایگاه باند تفرقه افکن ضاله و تکفیری موسوم به "موسسه فرق و ادیان و مذاهب در قم" را برعهده دارند، در ادامه پرونده سازیهای ناجوانمردانه خود، نمایندگان پارلمان اروپا را حقوق بگیران "دکترمصطفی آزمایش - مدیرمسئول روابط بین المللی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر " شمرده اند.


عنکبوت دنیاخواری به اسم مرتضی امین نیا و خوابهای شترپنبه دانه ای

آخوندک  تکفیری ناچیزی موسوم به مرتضی امین نیا اوهام بافیهای مضحکی را در سایت بدون خواننده موسوم به فرقه نیوز انتشار داده که افیونی بودن مغز ناتوان او را به اثبات میرساند

در شرایطی که عموم سایتهای صوفی ستیز مانند بولتن نیوز، ندای انقلاب، ادیان نیوز، ادیان نت ... از رشد گرایش تردیدناپذیر مردم در ایران و جهان به تصوف آه و فغان میکنند، معلوم نیست این آخوندک بیسواد تکفیری از کجا خواب نما شده و به دنبال مستند سازی افتاده تا ضعف و فتور تصوف را نشان دهد! مثل این که غبارزیادی روی شیشه های عینکش نشسته
درعین حال سایت ضداسلامی و تکفیری تحت مسئولیت او که فتنه نیوز واقعی است و متعلق به فرقه تکفیری "فرقه نیوز" میباشد، کاری جز انتشار اباطیل و اوهام ندارد.  مدتی است که این افیونی عنکبوت سیرت، در سایت فتنه انگیز موسوم به فرقه نیوز -یکی از ارگانهای رسمی وابسته به سرشاخه هایِ فرقه تکفیری - بی ادبی و نکبتی را به اوج عیوق رسانده و اهانت زدن و اتهام بستن و توهین کردن را - که جمله  از اعمال ضد اسلامی و تکفیری است- به رویه رایج تبدیل کرده است!! و این همه از فرط خشم  ناشی از حسادت شیطان پرستانه ای است که وجود تبهکار او و همردیفان او را از مشاهدهء گسترش روزافزون  اسلام ناب محمدی یعنی تصوف و عرفان - که میراث مکتب قرآن مجید و تعالیم چهارده معصوم است- آزار میدهد و روان بیمارش را در تنهایی مانند موریانه میخورد. پس با استناد به شریفه کریمه در جواب اعضای بیهوده باف فرقه تکفیری باید گفت :"موتوا بغیظکم"
صوفیان صافی دل به این مردک بدبخت نکبت زده میگویند:
جائی که عقاب پر بریزد         از پشهء عاجزی چه خیزد؟!

 برای قضاوت دقیقتر خودتان نظری به خوابهای آشفته و هذیانهای یک ذهن مریض - فزادهم الله مرضاً- بیندازید .

فاشیستها در بروجرد با روش قهرآمیز با مردم برخورد میکنند

روش مارمولکهای آخوندنما در کاربرد روش فاشیستی موسوم به "اقناعی - قهری"!!
آخوند نمای تکفیری در بروجرد موسوم به علی اسماعیلیان ادعا کرد که " اجازه نمی‎دهیم در حوزه دیداری و شنیداری غذای فاسد روحی وارد سبد کالای مردم شود."
 در ایام دولت امید و اعتدال کار به جایی رسیده که فاشیسم آخوندی توسط گروه های تکفیری که به صورت مارمولک لباس ملایی به تن کرده اند به مردم حمله میکنند و لباسهای آنها را به تنشان پاره پاره مینمایند و اسم عمل خودرا" امر به معروف و نهی از منکر به روش اقناعی - قهر"ی میگذارند!