نمونه اعلای انحطاط و ابتذال فرهنگی به علت غلبه باند مافیایی مداحان و زنجموره زنان در جمکران قم به نمایش درآمده است

فضاحت روایت گرایی،
فرهنگ ریشه دار ایران را
درمعرض تهدید جدی قرار داده است

در یکی از این روایتهای قلابی که مورد استناد مرتب طلبه - بسیجی های بیسواد امثال "عبدل مارمولک" کذایی و امثال او است نوشته شده که هرکسی صوفیه را رد و لعن کند مانند آن است که در رکاب رسول خدا ص جهاد کرده است!!
یکی دیگر از روایتها ی قلابی هم عدم آشنایی امام غایب به زبان فارسی است! درنتیجه عرایض باید به عربی نوشته شود. مردم بیسوادی که فارسی هم نمیتوانند بنویسند، باید به ملاهای عریضه نویس - که دفتر و دستکی در اطراف چاه برای خودشان راه اندازی کرده اند- رجوع کنند و از آنها بخواهند که عرایضشان را به عربی بنویسند! 
آن ملاهای بیسوادتر از مراجعانشان هم به خط جادوگران "قبیله های جزایر ناکجاآباد" اَشکالی میکشند و مدعی میشوند که عریضه را به عربی نوشته اند! حق البوقی میگیرند و نامه خط خطی شده بی معنایی را به دست ارباب رجوع میدهند که پس از تقدیم حق البوق دیگری برود و به چاه بیندازد!
باور کردنی نیست، اما واقعیت دارد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر