در جنگل تهمت زنی خلاف شرع، سگ زرد "فرقه نیوز" تکفیری در قم و شغال "رجانیوز" به هم نان قرض میدهند

ادامه تهمت پراکنیهای رسوای
"فرقه های فتنه گر تکفیری در قم" برعلیه دراویش
با شیوه همیشگی مخلوط کردن دروغ و واقعیت
سایت رسوا و مفتضح موسوم به "فرقه نیوز" دست به طرح ادعای عجیب زده است. پیش از این نیز اعمال سیاه فراوانی درکارنامه جیره خواری این سایت مفتضح مضبوط بود. این سایت قبلا مدعی شده بود که "قطب صوفیه گنابادی با حضرت ابوالفضل عباس مخالف است چون خواستار صلح و مدارا است"!! اکنون نیز به دروغ ادعا کرده که "قطب سلسله گنابادی دعویِ پیغمبری نموده است". این فرقه ضاله تکفیری در وسط قم با اعمال ننگین خود، روی "وهابیون تکفیری" را سفید کرده است.
از آنجا که اباطیلِ انزجار آورِ این سایت کذایی موسوم به "فرقه نیوز" نیاز به تحلیل اضافی ندارد و فقط نشانگر بیماری روانی وخیم گردانندگان این سایت است که همه به سبک بچه مارمولکها خودرا بَزَک میکنند، در اینجا فقط به نقل اراجیف این سایت مبادرت میورزیم. در عین حال سقوط مطلق و انحطاط اخلاقی گردانندگان سایت موسوم به "رجانیوز" را نیز یادآوری میکنیم که چگونه عرصهء رجانیوز را در اختیار تهمت پراکنیهای اصحاب فرقه ای های تکفیری فتنه گر در قم قرار میدهند.


نورعلی تابنده ادعای پیامبری کرد
نورعلی تابنده قطب فعلی صوفیه گنابادیه ادعا کرد بیعت با ما همان ادامه بیعت با خداوند است.
به گزارش سايت فرقه نیوز،  نورعلی تابنده قطب فعلی صوفیه گنابادیه در جلسه روز چهارشنبه که در دولتسرای تهران برگزار شد گفت: بیعت با ما همان ادامه بیعت با خداوند است.
در این جلسه ادعایی از سوی نور علی تابنده صورت گرفت که طبق آیه های قرآن شامل پیامبران و معصومین می شود.
وی در سخنرانی خود بیان کرد:
بیعتی که با ما می کنند ادامه بیعتی است که قبل از خلقت کرده اند.
این ادعای قطب صوفیه گنابادیه در حالی است که خداوند به صراحت در آیه ۱۰ سوره فتح به پیامبر(ص) می فرماید: در حقیقت، کسانى که با تو بیعت می‏ کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می ‏کنند دست خدا بالاى دستهاى آنان است. پس هر که پیمان‏ شکنى کند، تنها به زیان خود پیمان می ‏شکند، و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او می ‏بخشد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه و طبق چه اصولی جناب آقای تابنده این آیه را به خود و اقطاب فرقه گنابادیه نسبت داده است و خود را با پیامبر و معصومین یکی دانسته است.
حال برای مشخص شدن ماهیت اصلی بیعت صوفیه گنابادیه به بیان حدیثی از امام صادق(ع) می پردازیم :
اي مفضّل هرگونه بيعتي قبل از ظهور حضرت وليّ عصر (عليه السّلام) بيعت کفر و نفاق و نيرنگ است خداوند کسي که اين بيعت را انجام دهد و همچنين کسي که با او بيعت شود را لعنت مي کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر