کفگیر فرقه ضاله تکفیری؛ و دیگِ سوراخِ "نفاق ملانماهای تقلبی" در قم وابسته به مرکز توطئهء موسوم به "پایگاه جامعِ فرق و ادیان و مذاهب"

پایگاه مستحکم غرب در جنگ نرم

  • 11 September 2013
تصوف،پایگاه مستحکم غرب در جنگ نرم
به دلیل عقاید و ویژگی های خاصی که در مسلک و روش صوفیانه و درویشی است، دنیای غرب برای رویارویی با اسلام، راه و روش این مسلک را تقویت می کند تا در سد پولادین اتحاد بر علیه غرب و صهیونیسم بین الملل خلل و شکاف ایجاد کند. صوفیه با عقایدی چون صلح کل و... زمینه ی بسیار مساعدی برای دشمن در جنگ نرم آماده کرده و دنیای غرب با پشتیبانی مادی و معنوی صوفیه، از این فرصت کمال استفاده را برده اند.
این عقیده ی خطرناک نابود کننده ی مقاومت در منطقه است. چیزی که سالیان درازیست به آرزویی دست نیافتنی برای دشمنان اسلام تبدیل شده است. در واقع اعتقاد مسلمانان به صلح کل، برای صهیونیسم و ایادی آن در جهان بسیار کم هزینه تر و به صرفه تر از برپایی جنگ و لشکر کشی میدانی و نظامی خواهد بود. از طرفی چون فرهنگ جهاد و شهادت که برگرفته و برخواسته از فرهنگ عاشورا و قیام خونین سیدالشهدا علیه السلام است، هرگونه جولان دهی برای غرب در منطقه را با زحمت مواجه کرده است. حتی با وجود وحشیگری های دو ساله ی وهابیت در سوریه و جنایات بی شمار ایشان در کشور های اسلامی دیگر، این فرهنگ اصیل نه تنها از بین نرفته، که شکوفاتر گشته و جوانان مسلمان و به خصوص شیعه در سراسر جهان مشتاق جهاد با مستکبران و کافران شده اند.
طبیعی است که در مقابله این روحیه ی شهادت طلبی و مقاومت، تقویت تفکر صلح طلبی، راهی کم هزینه تر و مطلوب تر از لحاظ فرهنگی خواهد بود و به همین دلیل از سالیان قبل حمایت بی دریغ از فرقه ها و گروهک های تروریستی و ضدفرهنگی و ضدعقیدتی در دستور کار غرب قرار گرفت. مسترهِمفر، جاسوس انگلیسی در کتاب خود در مورد حمایت از فرقه ها خصوصاً فرقه ی ضاله ی تصوف می نویسد: «گسترش همه  جانبه خانقاه های دراویش، تکثیر و انتشار رساله ها و کتاب هایی که مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیها و گوشه گیری سوق می دهد، مانند مثنوی مولوی و احیاء العلوم غزالی»[1]
گذشته از این فعالیت ها که اثرات سوء آن به وضوح هم در ایران و هم در سایر جوامع اسلامی دیده می شود؛ رابطه ی تنگاتنگ اعضای فرقه ی تصوف و تئوریسین های ایشان با غربی ها نمایشگر ارتباطی ژرف و عمیق بین ایشان است. وجود آزمایش ها و نوربخش ها و دیگرانی که رایزنی های فرقه با غربی ها را برعهده دارند و برنامه های ایشان را برای اجرا به مزدوران داخلی انتقال می دهند، مؤید این مطلب است. به هرحال فرقه ی تصوف جدای از همه ی مسائلی که ایشان را در لیست منحرفین، از لحاظ فقهی [2] و هم از نظر اعتقادی [3] قرار می دهد؛ به پایگاه مطمئن برای تحقق خواسته های غرب تبدیل شده اند. خواسته هایی که اقلّ آن کوتاه شدن دست مقاومت اسلامی در منطقه و تسلط بیش از پیش استکبار در خاورمیانه و منابع آن است. بزرگان فعلی تصوف در این خیانت بزرگ نقش اساسی ایفا خواهند کرد.
منابع:
[1]. خاطرات مستر همفر،ص 65
[3]. عدم اعتقاد به فرهنگ جهاد و شهادت (http://www.bbcfars.ir/getlink/34264)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر