اتهامات وارده بر دراویش گنابادی توسط دایره ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات


به دنبال اتهامات گوناگونی که تاکنون توسط دستگاههای قضایی و امنیتی ایران به دراویش گنابادی نسبت داده شده ، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه ای از ایراد اتهام جدید علیه دراویش خبر داده است؛ قاچاق مواد مخدر در کسوت درویشی اتهام تازه ای است که دکتر سیدمصطفی آزمایش مدیر روابط انجمن جهانی حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا این اتهام را صریحا رد کرده است. 

۱ نظر:

 1. هو ۱۱۰
  دوران به مراد صوفیان خواهد شد
  اسرار نهان جمله عیان خواهد شد
  چون مخنگرم علی خدا میبینم
  هم اوست که صاحب الزمان خواهد شد

  ختم فتنه فقیهان آمین
  ظهور امام زمان آمین
  با اخلاص درویشان عرض کردیم هو

  پاسخحذف