صدور ۵۶ سال حبس برای دراویش


گفتگوی بی بی سی بامدادی با دکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص صدور ۵۶ سال حبس برای دراویش

قاضی "صلواتی" نمونه ای از "عدالت" در نظام است. فردی که برای هفت نفر درویش به "اتهام تشکیل گروه خبررسانی .
مجذوبان، مجموعا پنجاه و شش سال احکام محکومیت صادر / ابلاغ کرده است
جنگ با درویشان در چشم انداز آینده پیشِ رو - یعنی دوره چهارساله ای که با دگتر حسن روحانی از مردادماه آغاز خواهد شد- دو رویه دارد: الف)- فشارهای کمرشکن امنیتی با استفاده از سازوکارهای قضایی بر پیروان سلسله نعمت اللهیه گنابادی، ب)- پهن کردن فرش قرمز زیر پای عمومِ عمامه به سرهائی که - اعم از به اصطلاح "مراجع" و " مقلدها" - با دراویش و با درویشی کینه عمیق و جبلیّ دارند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر