بیچاره ها دست بردار نیستند. اما چیزی هم در چنته ندارند

گنابادیه سلوک هزار رنگ

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سخنگوی دراویش گنابادی در برنامه زنده بی بی سی فارسی اعلام کرد:یکی از افتخارات دراویش گنابادی این است که میتواند با هر مسلکی خو بگیرد!
گنابادیه سلوک هزار رنگبه گزارش صوفیه نت به نقل از فرقه نیوز؛  مصطفی آزمایش با بیان این مطلب که یکی از افتخارات دراویش گنابادی این است که می تواند با هر مسلکی خود بگیرد، این فرقه را یک فرقه هزار رنگ معرفی می کند.
این درحالی است که رضا علیشاه یکی از اقطاب فرقه گنابادی همانند نورعلی تابنده قطب فعلی این فرقه، قید مذهب را برداشته و در کتاب خورشید تابنده، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که  "شرط ورود به این مسلک چیست؟" می گوید: باید به دست یکی از اقطاب یا مشایخ دستگیری شود{۱} و وی هیچ نامی از مذهب و دین در این پاسخ نیاورده است.

در اظهاراتی مشابه آقای مسعود همایونی نویسنده کتاب تاریخ سلسله نعمه اللهیه در ایران در معرفی مکتب عرفانی ایران در کتاب خود می نویسد: عرفانی که دراویش دارند کلیه شرایع و ادیان را مقدس می شمارد و توهین به یکی از آنها را توهین به همه ادیان می داند و مانند سمی تلقی میکند که به خون بشریت ریخته باشند.{۲}
هرچند مسعود همایونی با بازی با کلمات سعی دارد با  کلماتی کاملا تاثیر گذار، موحدان عالم را از مسیر توحید حقیقی منحرف سازد اما باید گفت این بازی با کلمات و بیان این گونه صحبت ها جز برای به انحراف کشاندن جوانان نمی باشد.
خداوند متعال در آیه ۱۵۳ سوره انعام در رابطه با پیروی از دین اسلام و ادیان مختلف این گونه می فرمایند که:و این است راه من که مستقیم است پس آن را پیروی کنید و راههای دیگر را متابعت نکنید.
 هر چند پیروان تصوف مسلک خود را مذهب رسمی و برتر اعلام می کنند و می گویند دین درست یا همان صراط مستقیم جمع بین ظاهر و باطن یا تشیع و تصوف است و هر راهی غیر از آن خطا است و هر عملی غیر از تشیع صوفیانه به معنی ظن و گمان است{۳} اما چرا  این گروه اینچنین حساسیت های که بدون پشتیوانه عقلی و نقلی است در مورد فرقه خود بیان می کنند!

منابع:
۱- خورشید تابنده صفحه ۷۲۴
۲-تاریخ سلسله نعمه اللهیه در ایران صفحه ۲۱
۳-عرفان ایران ۷/۶۷
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر