درحالی که همه مردم ایران خواهان آرامش و عقلانیت هستند، باندهای مافیایی شیطان پرست، به روند سیاه نمایی و شیطان سازی از هموطنان ما مشغولند

با کمال تاسف، توطئه های سیاه و سازمان یافتهء 
"شیطان پرستان" نفوذی در "ادارهء ادیان" وزارت اطلاعات 
 به منظورِ توهین و اهانت به پیروان طریقت "درویشی و تصوف و عرفان اسلامی" بلا وقفه ادامه داردسایت جدیدالظهور موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به محافل "مطبوعاتی - امنیتی" تحت امر "اداره ادیان وزارت اطلاعات" با استناد به نی نامه سکوت درویش  مطلبی باهدف سیاه نمایی از  "مکتب درویشی و عرفان اسلامی" زیر عنوان "اعتیادهای فرقه گنابادیه اززبان یک عضو جدا شده"  منتشر کرده است. این به اصطلاح " یک عضو جداشده"- که در واقع "یک عنصر نفوذی" وابسته به "اداره ادیان وزارت اطلاعات بوده - از جمله چنین نوشته است

" می گویند معروف است که انسان همیشه نمازش را دریک نقطه از منزل نخواند بلکه هرچند وقت محل سجاده را جابجا کند که فردای روز قیامت زمین به نفعش شهادت دهد , اگر حداقل کاربرد پیام این معروف را بر آن بگیریم که هدف تنوع می باشد که موضوع عادت و اعتیاد پیش نیاید بلکه انسان متنوع و با رعایت اصول منتظر حالات و نگاه های جدید باشد یادآوری مورد زیرپیش خواهد آمد که:
     اگر هر عضو فرقه عادت به صورت فکریه خود را (صورت مرشد) که سالهاست بصورت اعتیاد در آورده و هیچگاه ازتنوع لازم برخوردار نمی باشد و دائماٌ با خود زنی های خود و درخیال خود برای صورت فکریه توانایی میتراشد, برای یک بارهم که شده کارش را ارزیابی نموده تا بفهمد بت صورت فکریه منجمدی است که اصلاٌ کارآیی ندارد حتی کارآیی های اولیه خود را نیز ازدست داده است. بطور مثال , چنانچه در ابتدای پذیرش صورت فکریه خود را برای جمع کردن و دوری از خواطر فراهم می نمود بعد از مدتی خود این بت از خواطر مهمی گشته است که علاج آن غیرممکن خواهد بود بدین معنی که چون در بیماری روانی مسری فرقه ای گرفتار شده است.
     بدور از هر نوع تنوع می باید در آسایشگاه معلول ذهن خود ارتقاء به بالا را به حرکت دورانی دور خود تبدیل نماید و چون این عضو جسمش همچون جسم معتاد نیست و دیگران از بیرون بندرت می توانند به بیماری او پی ببرند لذا این عضو غریب و بی کس می ماند,  چقدرخوبست که عضو فرقه هرچه می خواهد بکند ولی پنجره ای به بیرون باز نگهداشته تا درموقع لزوم از مساعدت اهل فن بی نصیب وبی بهره نماند."/    پایان مطلب

http://ferghenews.com/index.php?page=viewnews&id=1347

علاوه براین شاهدیم که باندهای مافیایی شیطان پرست نفوذی که سود خود را در ایران در ایجاد زیان برای سایر هموطنانمان میبینند باشدت هرچه بیشتر از طریق "سایتهای وابسته به اداره ادیان وزارت اطلاعات" توطئه های سیاه جدیدی را براساس استراتژی "شیطان سازی" طراحی مینمایند و اسم فعالیتهای خودرا برگزار کردن "نشستهای به اصطلاح تخصصی برعلیه عرفانهای کاذب"، "آسیب‌های عرفان‌های نوظهور و فرق انحرافی برای سبک زندگی اسلامی"  و امثال ذلک  میگذارند. 

هموطنان ما در گوشه و کنار کشور مشاهده مینمایند که همان دستهای توطئه گری که بارها و بارها "کارگاه های آموزشی" برای تربیت مُبلّغ تدارک میدید و برنامه های سیاهنمایانه درباره مکتب درویشی و تصوف زیر عنوان "آرماگدون" از شبکه چهار صدا-سیما پخش و تولید میکرد، اکنون با درست کردن سایتهای جدید به گسترش فعالیتهای مخرب خود شدت بخشیده است.

در این زمینه سایتهایی مانند "فرقه نیوز" که به تازگی به زنجیره کانونهای توطئه مانند "ادیان نت" و "ادیان نیوز" و "دیده بان" پیوسته - و با "پیروان اسلام راستین محمدی" و "مکتب تعلیم و تربیت قرآنی" سرستیزهء آشتی ناپذیر دارند- پیکان حمله ناجوانمرادانهء خودرا بیش از پیش به سمت دراویش گرفته اند
جای تعجب است که این همه مبلغان و خطیبان که برسر منابر یا از پشت تریبونها به دراویش و "اهل الله" بدگویی و اهانت میکنند وفضای جامعه را برمی آشوبند  علیرغم همه دود و دمها از شرکت در یک نشست آزاداندیشی و مناظرهء تلویزیونی  طفره میروند، حال آن که بارها  برای گفتگوی زنده و مستقیم تلویزیونی در برابر چشم هموطنانمان   در "تلویزیون اینترنتی دُرّ تی وی"دعوت شده اند، اما آنها طفره رفته و جا زده اند.بازهم تکرار میکنیم که  دعوت به این مناظره همچنان پا برجاست. اگر راست میگوئید و حرفی برای زدن دارید، درمناظره آزاد و درشرایط برابر از طریق اسکایپ و بطور زنده مطرح کنید و جواب بگیرید و قضاوت را به افکارعمومی مردم واگذار کنید، نه آن که یک طرفه به اهانت و توهین و تحریک افکار برعلیه دراویش و "اهل الله" و مسلمانان روی بیاورید و جامعه را دچارآشوب و تفرقه و تشویش نمائید


 نمونه هایی از سمپاشیهای سایت موسوم به "فرقه نیوز":

http://ferghenews.com/index.php?page=viewnews&id=1347

 اعتیادهای فرقه گنابادیه از زبان عضوجداشده
به روز شده در:
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۲ یکشنبه ۲ تیر
بازدید :
29
درترک اعتیاد به مواد مخدر فرد مواد را زودترکنار می گذارد و عمری را باید مواظب غفلت خودباشد که حواسش پرت نشود و الا در دام اعتیاد می افتد, درترک اعتیاد فکری فرقه ای نیز همین امر حاکم است که نهایتاٌ و خوشبختانه اگر کسی اعتیاد فرقه ای را درک نماید اعترافات و اقرارهایش با تواضع و فروتنی ای که از جنس تواضع عارفان می باشد نصیبش می گردد که باعث سرعت تبدیل و سیرفکری اصلاحاتی اش میشود.

اعتیاد به مواد مخدر را بیماری میدانند که هم بیماری جسمی و هم بیماری روانی محسوب میشود. 
بیماری جسمی مربوط میشود به جسم و تن انسان با عنصر اعتیاد , حال تریاک و شیره و مشتقات شیمیایی آن هرکدام که باشند ضرر  وخسران خود را دارد , امروزه صدمات فیزیولوژیکی مواد مخدر بر همه معلوم می باشد و این اعتیاد در شروع بسیار خوش آیند بوده و از غفلت شخص شروع و با صحبت مجاز دیگر همراهان تثبیت می گردد و متأسفانه پس از شروع و ملکه شدن عادت که منجر به اعتیاد میشود.
تازه شخص به خود آمده و از طریق تذکرات کسانی که در وادی صحبت مجاز نیستند و به نسبت اندرزهایی عاقلانه میدهند  می فهمد که هر چه زودتر باید مواد مخدر را رها نماید.
دراین مقطه تازه به اعتیاد دوم خود پی می برد و آنهم بیماری روانی خود که مهم تر از بیماری جسمی اش می باشد و آنهم چیزی نیست جز عادت کردن به صحبت های مجازو جرفتاری اش در منزل و هم و گمان و خیال و دور از واقعیت و عقلانیت و از این مقطع بعد را بارها و بارها تصمیم می گیرد که از بیماری جسمی اعتیاد فاصله بگیرد که اعتیاد دوم او مانعش می گردد و شرح این مسئله طولانی و مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
     لازم است پشت پرده مواد مخدر مطالعه و بررسی گردد که چه کسانی تولید و چه کسانی توزیع و چه کسانی سیاستگزاری می نمایند و آیا استعمار و استکبار و استثمار در سیاست گذاری ها دخالت دارند و یا خیر؟ .
      کسانی که عمری طولانی را داخل در فرقه ها طی نموده اند و به کلیه امورات فرقه ها اشراف پیدا کرده اند شهادت می دهند که چون پی ریزی جذب فرقه ها براساس تخیلات و اوهام و خوش آمدهای غیرواقعی می باشد چرا که اهداف نهایی فرقه همان خوش آمدن شخص و از خود راضی بودنش می باشد, لذا برای تأمین خواسته عضو و تغذیه خیال و اوهامش دائماٌ به فکر پرورش اوهام وتخیلات برای او می باشند.
      به قول جناب دکتر سید یحیی یثربی که می فرماید لطف الهی در مسیر خواسته های نفس می باشد ولی قهر او برخلاف رضای نفس انسان می باشد و از این منظر است ه بزرگان دین تا بتوانند مطیع خوش آیندهای نامشروع نفس قرار نمیگیرند بلکه توشه راه خود را در مسیر ناخوشایندی های نفس تأمین می کنند لذا باید دید فرقه ها کدام بیماری را اولویت داده و بعنوان هدف در نظر گرفته اند, مسلماٌ بیماری روانی را مقدم بر بیماری جسمی انتخاب کرده اند.
 در بیماری جسمی تریاک لازم است, در بیماری روانی عادت های خیالی و همنشینی با اوهام مؤثراست, چه کسی از عوامل فرقه ها می تواند خلاف آنرا ثابت نماید که صورت فکریه قطب کار همان تریاک را می نماید و عادت به آن فکر بسیار بدتر از بیماری روانی به مواد مخدر می باشد.
      توان فکری یک بیمار روانی اعتیاد چقدر می تواند باشد؟ آیا داریم متخصصی در علوم تجربی و یا علوم انسانی که تأیید نماید استاندارد فکری یک بیمار روانی مواد مخدر را, که نداریم, مهمتر اینکه خود بیمار فکرش را تأیید نمی کند هرآنکس که شاهدو گواه می خواهد.
       به این کلاسهای NA ترک اعتیاد سری بزند و اعترافات و اقرارهای آنها را بشنود. وقتی معتاد حالت فکری زمان اعتیادش را مردود می داند چه کسی می تواند آنرا تأیید بکند اعتراف و اقرار درچه مقطعی از زندگی بشرممکن است پیش بیاید؟ درمسیر اعتیاد که بیماری جسمی و بیماری روانی حاصل آن است, پس از درک آسیب توسط شخص اقدام به تغییر و تبدیل خود می گیرد و پس از ورود به منزل تبدیل هرچه پیش رود اقرارهایش شفاف تر و پربارترخواهدبود, ولی اعتیاد فکری در فرقه ها چون آسیب روانی اش پرجلوه تر از آسیب جسمی می باشد کمی دیرتر تشخیص داده میشود, به این معنی که در اعتیاد به مواد مخدر چون جسم مریض میشود شخص تابلومیشود همین تابلو شدن کمک دیگران را در پی دارد که چون از بیرون شخص را می بینند زودتر او را در معرض پند و اندرزها ست که معتاد به خود آمده و بیدار میشود و راه تبدیل را پیش می گیرد ولی در اعتیاد فکری فرقه ای آثار بیرون که مشاهده بشود ظریف است فقط و صرفاٌ از طریق متشرع نبودن شخص و یا سبک شمردن نمادهای دینی توسط شخص و یا آلودگی شخصی به بدعتهای دینی و یا نفاق و دوگانگی شخص که حرفی بزند و خودش در مسیر حرفش نباشد و یا ارئه توحیدهای آلوده به شرک و ... کلاٌ مشخصه هایی هستند که باعث می گردند افراد خیرخواه از بیرون درک مطلب نموده و به کمک عضو فرقه بشتابند و از طرفی عضو فکری فرقه چون ممکن است جسم سالمی داشته باشد لذا نیازش به تغییر و تبدیل کندترمی باشد.
       درترک اعتیاد به مواد مخدر فرد مواد را زودترکنار می گذارد و عمری را باید مواظب غفلت خودباشد که حواسش پرت نشود و الا در دام اعتیاد می افتد, درترک اعتیاد فکری فرقه ای نیز همین امر حاکم است که نهایتاٌ و خوشبختانه اگر کسی اعتیاد فرقه ای را درک نماید اعترافات و اقرارهایش با تواضع و فروتنی ای که از جنس تواضع عارفان می باشد نصیبش می گردد که باعث سرعت تبدیل و سیرفکری اصلاحاتی اش میشود.
       می گویند معروف است که انسان همیشه نمازش را دریک نقطه از منزل نخواند بلکه هرچند وقت محل سجاده را جابجا کند که فردای روز قیامت زمین به نفعش شهادت دهد , اگر حداقل کاربرد پیام این معروف را بر آن بگیریم که هدف تنوع می باشد که موضوع عادت و اعتیاد پیش نیاید بلکه انسان متنوع و با رعایت اصول منتظر حالات و نگاه های جدید باشد یادآوری مورد زیرپیش خواهد آمد که:
     اگر هر عضو فرقه عادت به صورت فکریه خود را (صورت مرشد) که سالهاست بصورت اعتیاد در آورده و هیچگاه ازتنوع لازم برخوردار نمی باشد و دائماٌ با خود زنی های خود و درخیال خود برای صورت فکریه توانایی میتراشد, برای یک بارهم که شده کارش را ارزیابی نموده تا بفهمد بت صورت فکریه منجمدی است که اصلاٌ کارآیی ندارد حتی کارآیی های اولیه خود را نیز ازدست داده است. بطور مثال , چنانچه در ابتدای پذیرش صورت فکریه خود را برای جمع کردن و دوری از خواطر فراهم می نمود بعد از مدتی خود این بت از خواطر مهمی گشته است که علاج آن غیرممکن خواهد بود بدین معنی که چون در بیماری روانی مسری فرقه ای گرفتار شده است.
     بدور از هر نوع تنوع می باید در آسایشگاه معلول ذهن خود ارتقاء به بالا را به حرکت دورانی دور خود تبدیل نماید و چون این عضو جسمش همچون جسم معتاد نیست و دیگران از بیرون بندرت می توانند به بیماری او پی ببرند لذا این عضو غریب و بی کس می ماند,  چقدرخوبست که عضو فرقه هرچه می خواهد بکند ولی پنجره ای به بیرون باز نگهداشته تا درموقع لزوم از مساعدت اهل فن بی نصیب وبی بهره نماند.
 http://ferghenews.com/index.php?page=viewnews&id=1360

آسیب‌های عرفان‌های نوظهور و فرق انحرافی برای سبک زندگی اسلامی
به روز شده در:
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۲ پنجشنبه ۶ تیر
بازدید :
4
به گزارش فرقه نیوز به نقل از نسیم، مدیر بخش "کویر شیطانی، بهشت آسمانی" بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت:
- بررسی آسیب های سبک زندگی در حوزه فرقه های انحرافی شامل گونه های مختلف شیطان پرستی و عرفان های کاذب و نوپدید و نیز فرقه ضاله بهائیت و وهابیت، مهمترین محوری است که برنامه های این بخش حول آن تدوین شده است.
- بخشی از کار در قالب ارائه تابلومقالات است که بخش با آنها آغاز می شود و ابرازها و محصولات این فرق همچون لباس و مد، آرم ها، کتب، فیلم ها و محصولات این فرق برای تبلیغ در جامعه در ویترین های مختلف را معرفی می کند.
وی با بیان اینکه برای تشریح و تبیین همه این محورها کارشناس در بخش مستقر است، ابراز کرد: این کارشناسان در قالب راوی مسائل مرتبط با عرفان های نوپدید و فرق ضاله را برای بازدیدکنندگان بازگو می کنند؛ علاوه بر این برگزاری نشست های تخصصی با محورهای مذکور و نیز پخش فیلم های مرتبط با این فرقه ها نیز برای بخش پیش بینی شده است. به طور کلی تلفیقی از کارشناسان مشتمل بر 4 یا 5 نفر برای این مهم در نظر گرفته شده اند.
http://ferghenews.com/index.php?page=viewnews&id=1348

دوره نقد جریان شناسی عرفانهای نوظهور در مشهد برگزار شد
به روز شده در:
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۲ سه شنبه ۴ تیر
بازدید :
10
حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره نقد جریانشناسی عرفانهای نوظهور برای معاونین پرورشی و ائمه جماعات و مشاورین مذهبی مدارس استعدادهای درخشان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری این دوره آشنایی این افراد در مدارس با شیوه های مختلف انحرافی این فرقه ها و جریانها در دارس می باشد.
وی یادآور شد: خلا اعتقادی و ضعف در مبانی فرهنگی و اطلاعات باعث نفوذ جریانهای انحرافی و فرقه های نوظهور می شود.
وی با بیان اینکه جوانان مهمترین هدف جریانهای منحرف می باشد تاکید کرد: ده ها فرقه و جریان فکر فرهنگی و گروه های وابسته به عرفان های نوظهور در سطح جامعه و خصوصا در مشهد با هدف ایجاد انحراف فعال می باشد.
حجت الاسلام فاطمی با اشاره به اینکه این دومین دوره آموزشی جهت معاونین و مربیان پرورشی مدارس استعدادهای درخشان است افزود: تا کنون دوره آموزش عفاف گرایی برای این مدارس اجرا و دوره های آموزشی جنگ نرم، نماز و خانواده نیز طراحی ودر صورت تصویب دراتاق فکر اجرایی خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر