آخرین نمونه از ناشیگریهای حیدر مصلحی و "اداره ادیان وزارت اطلاعات"!!آقای حیدر مصلحی! 
چرا با اسم مستعار"علی آبادانی" فحاشی میکنید؟!

آقای حیدر مصلحی وقت بخیر
به راستی  چرا خودتان را پشت نام مجهول "علی آبادانی" پنهان میکنید؟!
اصولا معلوم نیست که کار دم و دستگاه پرجار و جنجال شما – یعنی وزارت فخیمه اطلاعات(!!!) چرا به این درجه از ضعف و زوال رسیده که مسئول آن – یعنی جنابعالی/ "حیدرخان مصلحی"/ - ناچار میشود تا  با پنهان شدن پشت یک نام مجعول و قلابی ویک اسم مستعار -"علی آبادانی"(!!!)- یک وبلاگ ورشکسته به اسم" اهل حق" (!!!) دائر کند  و برعلیه دکتر مصطفی آزمایش به همان شیوه که مرسوم باند های " امنیتی- مطبوعاتی" است، اباطیل ببافد و لاطائلات بنویسد!!
 
آیا بهتر نبود بجای پنهان کردن خودتان پشت اسمهای قلابی مثل "دلسوز"، "عدالت طلب"، "صابر قدسی"، "ناشناس" و این اواخر "علی آبادانی"!!!  با نام و نشانِ خودتان به صحنه می آمدید و به دعوت دکتر آزمایش برای حضور "اسکایپی" و شرکت در میزگرد مناظره برنامه تلویزیون اینترنتی "دُرّ تی وی " لبیک میگفتید و محتوای خورجین خود را روی میز گرد مناظره میریختید تا مردم بتوانند  از مواضع سست و کذب سرکار و باندهای زیردستتان اطلاع به هم رسانند، و درعین حال،  از آراء و نظریات مطروحه در مباحث مورد بحث دکتر مصطفی آزمایش واقف گردند، و آنگاه خودشان در این مورد داوری و قضاوت کنند که کدام طرف حق، و کدام طرف باطل است که جاء الحق و زهق الباطل. إنّ الباطل کان زهوقا.
آقای حیدر مصلحی
شما در وبلاگ موسوم به "اهل حق" با اسم مستعار "علی آبادانی"  مطلب بیسروتهی نوشته اید زیرعنوانِ "پشت پردهء تحرکات سخنگوی برکنار شده فرقه گنابادی در اروپا"(!!!). اما با این خطای اغماض ناپذیر"اطلاعاتی" یکبار دیگر به همه ثابت کرده اید که یک فرد ناشی بیشتر نیستید. چرا که سالهاست که همه بینندگان برنامه های تلویزیون اینترنتی "دُرّ تی وی" به روشنی دریافته اند که در کار و کارنامه دکتر مصطفی آزمایش "پشت پرده ای" درکار نیست، همه چیز برروی دایره است. برعکس، این شما - و باندهای مواجب بگیرشما- هستید که از فرط غلبهء بیماری مالیخولیا و پارانویا  پرده های سیاه اوهام دربرابر چشمانتان آویخته شده و همه چیز را سیاه و تاریک میبینید!
پیش چشمت داشتی شیشهء کبود      زین سبب عالم کبودت مینمود
این شما – و باندهای مواجب بگیر شما- هستید که در گوشهایتان سرب آکنده اید، چرا که بمصداق شریفه "لهم آذان لایسمعون بها"  پروا ندارید که بی پرده سخن حق را بشنوید.
حاقّ مطلب آن است که شما فقط در زیر زمینهای "تاریکخانه اشباح" میتوانید سنگر بگیرید و  اکاذیبی را که در سلولهای غشاء خاکستری مغزتان موج میزند، در بوقهای زنگ زده و تیره بدمید! اما از قرار دادن خود در فضای گفت و شنود  پشت میزگرد معذورید(!!) و از حضور در منظر انظار ناظران و محضر افکار عمومی بسختی وحشت دارید. وقتی دکتر مصطفی آزمایش شما و همه باندهای وابسته به شما را به بحث رودررو از طریق تکنولوژی سهل الوصول "اسکایپی" دعوت به مناظره در میزگرد "درّ تی وی" میکند، می ترسید و میگریزید و جا میزنید. اکنون بسیاری یقین کرده اند که پایه ها و بنیانها و ستونهای آن جنگهای روانی که میخواستید به راه بیندازید فرو ریخته و ترس بر اعضاء شما چیره شده و جوارح شما را به رعشه انداخته و عربده هایی که میکشید برای مخفی کردن خوف و وحشتتان است
آقای حیدرمصلحی
کسی را با اسمهای قلابی و وبلاگهای مجعول مرتبط با اسمهای قلابی کاری نیست. چون مسئول تاسیس و اختراعِ همه این نامهای پوچ و توخالی، شخص شما هستید! پس هربار که نغمه ای از بوقهای انکرالاصوات  سایتها و وبلاگهای وابسته به دم و دستگاه سرکار در فضای سایبری طنین بیندازد، قرینه محکمتری در شکست شما و ایادی شما در شطرنج معارضه روانی ارزیابی میشود. اگر صداقتی درکارتان هست، بجای اشاعه اکاذیب از سنگر"تاریکخانه اشباح"  بیائید و در میزگرد برنامه تلویزیون اینترنتی "دُرّ تی وی" پرده ها را بالا بزنید و پشت پرده ها را برملا سازید.
"انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران"
سه شنبه دهم اردیبهشت ماه نود و دو