تهاجم عنان گسیخته و پرونده سازیهای جدید

  بازهم بی ادبی و اهانت نسبت به دیگران، فقط برای دریافت جیره و مواجب از بیت المال چپاول شده

 

حملات هتاکانهء سایت ورشکستهء موسوم به" بولتن نیوز" - وابسته به کودنترین عوامل اطلاعاتی سپاه و بسیج - که پس مانده های سایتهای وابسته به "مرکز مطالعه ء کانالهای ماهواره ای وابسته به موسسه راهبردی دیده بان" را نشخوار میکنند و با فعالیتهای تفرقه افکنانه خود، گردانندگان بدنام و شرور جمع شده در مرکز موسوم به "ادیان و فرق در قم"را شادمان مینمایند

باز هم فضولی بیجای تمامیت خواهان انحصارگر چپاولچیِ "مرکز ادیان و فرق"در قم وسایت "دیده بان"  بر علیه مکاتب طریقت و درویشی
بازهم یک مشت طلبه - بسیجی بیسواد خشونت گستر خرافه پرست قداره بند قمه کش به توهین و اهانت نسبت به پیروان مکاتب طریقت و عرفان پرداخته اند. نمونه اش در سایت "ندای انقلاب" مشاهده میشود
http://www.nedayeenghelab.com/vdchmvnq.23nzmdftt2.html

بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تخریب سازمان یافته و برنامه ریزی شده چهره های مدافع حقوق بشر در ایران، آهنگ بیسابقه ای به خود گرفته است

خدا ایران را از آفت و مصیبت غلبه اسلام ستیزهای نوظهور در کسوت "طلبه بسیجی های عضو موسسه ادیان وفرق در قم حفظ کند


خدا ایران را از بلای اسلام ستیزهای "طلبه- بسیجی" بیسواد حفظ کند

حیف از بیت المال که برای امحاء اسلام به دست "مرکز ادیان و فرق در قم" چپاول و تاراج میشود


کار وقاحت یک مشت بچه طلبه بیسواد و بیدین و دین ستیز و ضد اسلام و شیطان پرست بیسر و پا در ایران مصیبت زده امروز به آنجا رسیده که هم مراجع  بزرگ تقلید را خانه نشین و سرکوب و حصر خانگی میکنند، و هم به اکابر اسلام و عرفان اسلامی تهمت "فقر فرهنگی" میزنند
آیا پایان جهان نزدیک شده است
 آیا این از علائم ظهور است که از یک سو موشهای مردمخوار به جان گوشت و پوست ایرانیان حمله ور شده اند و از سوی دیگر یک مشت بیدین دین ستیز که به قصد دین ستیزی عبا و عمامه به سر و تن انداخته اند،  به ریشهء اعتقادات مردم مسلمان تیشه میزنند و آنها را گروه گروه از اسلام بیزار و فراری میکنند

 کارخانهء" سایت دیده بان" / سخنگوی "مرکز ادیان و فرق در قم" - محفل شیطان پرستهای بیدین دین ستیز-  از بیت المال غصب شده مزد میگیرد و کالای ضدتوحیدی بیرون میریزد

علیرغم ورشکستگی و تعطیلی اغلب کارخانه های کشور

کارخانه "تصوف ستیزی" به طور بیست و چهارساعته کار میکند


کالاهایی که در این کارخانه ضد توحیدی - که از سرزمینهای بیخدایی به ایران وارد شده و با درآمد سرشار  چاه های نفت هزینهء گردشِ کارِ آن تامین میشود - چیزی نیست جز سمّ دروغ و خباثت، و زهر توطئه و خیانت بر علیه توحید قرآنی
محل نصب و استقرار این کارخانه "موسسه ادیان و فرق" در شهر قم میباشد
گرداننده این کارخانه نیز موسسه موسوم به "سایت دیده بان" است
اعضا و کارمندان این موسسه نیز مشتی طلبه - بسیجی بیسواد و مغزشویی شده هستند که با ریتم تنفس خود دروغ میگویند و ناروا و اهانت تولید میکنند
آخرین اثر تولید شده آنها را در زیر بخوانید و بر احوال این قوم گمراه بگریید

حیف از پول بیت المال 

که در نظام حاکم بر ایران درراه چه مفاسدی هدر میشود

مرکز موسوم به "ادیان و فرق" در حال تربیت کادر است
کادرهایی که در این مرکز مغزشویی و به جامعه تزریق میشوند - تا بنوبهء خود توده هایِ روستایی را زیر امواجِ مغزشویانهء خود قرار دهند- مثل "طوطی" و به روش "طوطی وار" هرچه را که به مغزشان ریخته میشود تکرار میکنند. بخش اندیشه در مغزشان تعطیل است. اینها از مقام آدمیزاد، سُر خورده و به مقام "تقلید طوطی وارانه" سقوط کرده اند. نمی اندیشند، آنچه را که به آنها گفته شده تکرار میکنند، بالای منبر، از پشت تریبون
این مُبَلِّغین نوین - که در کسوت "طلبه-بسیجی"های "عمامه بر سر!! بیسواد و تهی از اندیشه، تکثیر میشوند-  جوانهای کم سن و سال و جاه طلب اند. حرفهایشان تکراری و کلیشه ای است
نظام  حاکم بر ایران، رشته هایِ  پا گرفتهء پس از "عصر رنسانس"- مانند فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و همه اسالیب تفکر- را  ممنوع اعلام کرده و به جای این رشته ها، بازارِ مداحی و روضه خوانی و تعزیه گردانی و چاه پرستی  را رونق خاص بخشیده
دوائر امنیتی این نظام با برخورداری از حاشیه امن،  با برپا کردن موسسه ای موسوم به  "ادیان و فِرَق در قم" به اندام جامعه سم تزریق میکنند. با اشاعه وسیع  اها نتها و اتهامهای رنگ باخته و کلیشه ای  برعلیه تصوف سمپاشی های بچگانه ترویج مینمایند
وقتی طشت رسوایی این توطئهء کودکانهء ننگین و سیاه   از بام "برج میلاد" برزمین میفتد و پژواک آن در اقصا نقاط جهان طنین انداز میشود، پا واپس نمیکشند، بلکه با بیحایی هرچه تمامتر و گستاخی و دریدگی خیره کننده، گامی دیگر در قهقرای رسوایی برمیدارند و کودکانه تر "تصوف را قطعه ای از پازل جنگ نرم غرب میخوانند". این "طلبه -بسیجیهای" بیفکر و بیسواد همه این کارها را برای لقمه ای نان و حفظ ان تکه پلاسی که بر سرشان گذاشته شده  انجام میدهند
البته زورِعریان وقهر و سرکوب و زندان و شکنجه و تجاوز (و به قول ابوالفضل قدیانی - زندانی بند سیصدوپنجاه اوین- همه جنایاتی که روی ساواک شاه را سفید کرده است،) در خدمت این نوچه- کادرهایِ "موسسه ادیان و فرق" و به اصطلاح "موسسه راهبردی دیده بان " در پروسه جنگ نرمی که با تفکر و اندیشیدن  به راه انداخته اند، مُعینِ عمل  است
اینها درراهی قدم برمیدارند که پایانش تبدیل کردن سرزمین ایران به علفزار حیوانات بی آزار است که در قربانگاه رژیم باید شب و روز قربانی شوند
جنگ با تصوف یک نمونه از رفتارهای امروز آنها است. وای اگر از پس امروز بود فردایی
آخرین خزعبلات کارخانه "موسسه راهبردی موسوم به ادیان و فِرَق و مرکز دیده بان" به شرح زیر است. بخوانید و بر این قهقرای سقوط انسانیت بگریید
طرح دوباره نام سلسله گنابادی و قطب جلیل القدر آن جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به شیوه اهانت آمیز توسط سایتهای زنجیره ای
 
سایت ورشکسته و مصداق کامل افساد فی الارض در مطلب جدیدی با شیوه اهانت آمیز با نحو کودکانه ای به توطئه گری پرداخته و اظهارات قطب سلسله گنابادی را به خیال خود به باد انتقاد گرفته و کوشیده تا میان پیروان روشهای باطنگرایی ایجاد تفرقه و اختلاف کند
روش محفل شیطان پرستی موسوم به "مرکز  ادیان و فِرَق در قم" همان روش سامری است و به حقیقت این مرکز ، پایگاه "سامری امت مسلمان" است که عموم پیروان "اسلام ناب محمدی" ازآن بیزاری میجویند
در پایان مطلب سخیفی که سایت ندای انقلاب برعلیه مکتب طریقت نوشته، نویسندگان "مرکز افساد فی الارض ادیان و فِرَق" که "سامریهای امت" میباشند از کشف خانه فسادی در کرج صحبت کرده اند. باید به این آقایان یادآوری کرد که اینها قطعا دوره های کارآموزی خود را زیر دست امثال شما در زندانهای کهریزک و قزل حصار و اوین گذرانده اند. همان زندانهای به اصطلاح غیر استانداردی که فجایع مولمه ضد اسلامی - ضد انسانی واقع در آنها را شیخ مهدی کروبی سه سال قبل افشا کرد و حیثیتی برای امثال شما سامریهای امت باقی نگذاشت
 
مطلب مندرجه در سایت ندای انقلاب به شرح زیر است

نمونهء تازه ای از ادامهء دشمنیهایِ کودکانه با "عرفان"

سایت ادیان نیوز همچنان به توهین و اهانت نسبت به 

رشته های مختلف باطنگرایی در ایران و جهان ادامه میدهد

درمقاله زیر هجمه نوینی برعلیه مکتب "یوگا" - آن هم به کودکانه ترین شیوه - به راه انداخته است