مهندس اسفندیار رحیم مشایی دیگر حیثیتی برای مداحان نگذاشته است

 وقتی مشائی تکخال خود را به زمین میزند
 
مهندس مشایی نه فقط در دادگاه بر سعید حدادیان غلبه کرد و اورا محکوم به پرداخت غرامت - ولو سمبلیک- به علت توهین و اهانت نمود، بلکه با انتشار فایل صوتیِ قبیلهء ماقبلِ تاریخیِ مداحان درتهران، آبروی این جماعت رابرباد داد. فایل صوتی نشان داد که سعید حدادیان راست میگفت، او فقط یک "لات" است. یک اوباشِ فحاش، که جز گنده گویی و رجز خوانی و عربده کشی کاری بلد نیست. اما برای همین "هنر" است که مزد میگیرد. مزد میلیونی! و در صدر مینشیند! و قدر میبیند
بولتن نیوز و سایتهای مشابه از قضیه افشاگری مهندس مشایی به هراس افتاده و برای پاک کردن صورت مساله، پای ضدانقلاب را به میان کشیده اند! یک ترفند زنگ زده و نخ نما شده و فرسوده

سایت دیده بان و سایتهای وابسته به مرکزادیان و فرق لجن پراکنی میکنند

 یک برگ جدید 
در پرونده سازی واهی برعلیه دراویش
 دست و پازدنهای بی دنده و ترمز مرکز فتنه انگیز و بحرانساز موسوم به "ادیان و فرق درقم" برای پرونده سازی برعلیه دراویش
بعد از پرونده سازی برعلیه دراویش بهمان مجاهدین را اتهام "دلسوزی برای سرکار خانم نسرین ستوده"، اکنون بحث مورد دلسوزی قرار گرفتن توسط سازمان مجاهدین را به عنوان اتهام جدیدی برعلیه دراویش اختراع کرده اند  
آری، اسف انگیز این است  که مشخص میشود که مزدوران وابسته به موسسه "ادیان و فرق درقم" تا اتهامی برعلیه دراویش اختراع نکنند، از دریافت جیره و مواجب محروم میمانند. به این دلیل است که این بار مغزهای علیل ملانماهای قلابی مرکز موسوم به "ادیان و فرق درقم" به فعالیت درامده و ورق جدیدی را برای پرونده سازی واهی برعلیه دراویش نگاشته اند
این سناریو به قدری ناشیانه تنظیم شده است که فقط برای تحریک خاطر بسیجیهای مغزشویی میتواند جالب و جذاب تلقی شود

درسایه سکوت قوه قضائیه عناصرخودسر به پیش میتازند


ادامه اهانتهای زنجیره ای و برنامه ریزی شده مرکز موسوم به ادیان و فرق در قم بر علیه دراویش


عناصر قانون شکن که دارای حاشیه امن مطلق هستند و در لگدمال کردن کرامت اخلاق انسانی حدومرزی را مراعات نمیکنند همچنان به حملات افسارگسیخته خود به عالم درویشی ادامه میدهند

دزدان بیت المال، ناجوانمردانه دروغ میگویند و بیقانونی را رواج میدهند
تداوم حملات ناجوانمردانه 
سایتهای آبروباخته وابسته به محافل پستونشین امنیتی
 به دراویش


برای اطلاع از موج عنان گسیخته افترازنی و شایعه پراکنی به دراویش، لطفا برروی ادامه مطلب کلیک بفرمائید

اهانتها و دروغ پردازیهای جدید برعلیه دراویش

بالاگرفتن موج حمله خیره سرانه 
سایتهای اطلاعاتی به دراویش گنابادی

سایت آزادی کُش موسوم به "ندای انقلاب" در مقاله فتنه انگیزانه ای حمله جدیدی برعلیه دراویش گنابادی را قلمی کرده و انها را متهم به فتنه گری کرد
متن مقاله به شرح زیر است

حمله های جدید به دراویش

سایت ادیان نیوز با نقل اباطیل افتراآمیز سایت فضیح " دیده بان" میکوشد تا مدال وقاحت را از گردن سنگ پای قزوین باز کند و به گردن اربابان بیحیای خود بیاویزد
در عناد  کور و مبالغه آمیز این جماعت با  دراویش هرروز با وقاحتی جدید و فضیحتی بدیع مواجه میشویم. از جمله اباطیل روز دوشنبه سایت موسوم به دیده بان درباره دکتر مصطفی آزمایش! بهتر آن است که  با این دین فروشان بیوطن که عوامل نفوذی اجانب در داخل نظام حاکم برایران به عنوان ستون پنجم هستند و با برون فکنی باطن حقیر خود و حمله به مراجع عظام تقلید مانند مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری نجف آبادی و همچنین حضرت آیت الله یوسف صانعی و هتک حرمت آیت الله دستغیب شیرازی تنها اسباب وهن اسلام در انظار جهانیان را فراهم میکنند و امروز ایران را به منزوی ترین کشورجهان تبدیل کرده اند ... با سکوت رفتار کنیم، و افتراهای وقیحانه آنهارا بی پاسخ بگذاریم و بگذریم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
خبرفضاحت آمیز سایت دیده بان و ادیان نیوز را درادامه ببینید

یاوه پراکنی و فرافکنی سایتهای ضدامنیتی بسیج و سپاه به دراویش

 چرا مسئولان نظام،از این یاوه گویان نمیخواهند تا ساکت شوند
هدف  این همه یاوه گویی اهانت آمیز و دروغگویی های بی اساس چیست؟
چرا وقتی رهبری این نظام عموم اقشار اجتماعی را به حفظ نظم و آرامش درجامعه تا پیش از انتخابات دعوت میکند، این اراذل یاوه گو مطالب از بیخ و اساس کذب و دروغ را در بوقهای تبلیغاتی میدمند؟
مردم آزاده و دردمند و داغدار ایران عموماً از خود میپرسند که سایتهای یاوه پرداز  امثال "ندای انقلاب" و"بولتن نیوز" - که بلندگوی تبلیغاتی سایت ورشکسته و بحرانزای موسوم به "دیده بان" شده اند سردر آخور کدام شبکه خونخوار ضدامنیتی دارند که از چنین حاشیه امنی برخوردار اند؟
 
یاوه پراکنی های بیچارگان تاریکخانه های اشبا ح به شرح زیر است

درویش‌ها برانداز نیستند؛ «دادگاه درویش‌ها، شاید وقتی دیگر»

رادیو کوچه ؛ اردوان روزبه - قریب به یک سال از دستگیری گروهی از درویش‌های نعمت‌الهی پس از درگیری در شهرستان «کوار» بین گروهی از نماز‌گذاران جمعه و درویش‌های نعمت‌الهی می‌گذرد. تعدادی از کسانی که در یک پایگاه اطلاع‌رسانی به نام «مجذوبان نور» فعال بودند و هم چنین وکیل‌های درویش‌های نعمت‌الهی از جمله دستگیر‌شدگان بودند.

 اتهام زنیهای  مضحک و غیرقانونی 
به دراویش

یک گاف فضاحت آمیز در پرونده سازی برعلیه دراویش
 
سایتهای ورشکسته زنجیره ای پوششی مانند "دیده بان"، "بولتن نیوز"، "ادیان نیوز"، "خرقه" و... همچنان به فرافکنی درون سیاه و ظلمانی خود برعلیه دراویش ادامه میدهند. این تبهکاران که در پیِ برپاییِ امپراتوریِ شیطان در ایران هستند، میکوشند تا به خیال خود دست به پاکسازی و تصفیهء جامعه از تصوف و عرفان بزنند و به این دلیل نیز با طریقتهای درویشی از جمله مکتب گنابادی دشمنی و حِقد حقیرانه ای به کار میزنند
سایت های فوق در آخرین مقاله ای که  امروز یکشنبه بیست و یکم آبان نود و یک منتشر کرده اند، سیلی از اتهامات واهی و بی پایه و مضحک را روانه هفت نفر از وکلا ی دادگستری که جملگی از نویسندگان و مدیران پایگاه خبری  مجذوبان نور میباشند، روانه کرده اند. مفاد مقاله خود بطور کامل  به قراری است که در سطور زیر به نظر شما میرسد. اما باید توجه داشت که یک گاف بزرگ و فضاحت آمیز در این گزارش دروغ و مجعول رخداده است
دروغ و گزافه گویی سایت دیده بان و بولتن نیوز
  سایتهای زنجیره ای دیده بان و بولتن نیوز و ... مدعی شده اند که روز یکشنبه - امروز بیست و یک آبان ماه نود و یک - جلسه دادگاه دراویش گنابادی برگزار شده و کیفرخواستی به صورت زیر تنظیم شده است ... و الی اخر
دروغ قضیه از اینجاست که شنبه بیستم آبان ماه دادگاهی که قرار بود روز یکشنبه برای محاکمه هفت نفر از دراویش گنابادی به عنوان "اعضای سایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش" تشکیل شود، منتفی شده و به تاریخ نامشخص دیگری موکول شده است. به این ترتیب این دروغگویان بدون هماهنگی با یکدیگر، سناریوهای از پیش تعیین شده ای را برای اتهام بستن و افترا زدن منتشر میکنند اما به حاقّ مطلب توجه ندارند و از رسواییهایی مکرر در برابر افکار عمومی باکی ندارند
 مقاله موذیانه سایت دیده بان و بولتن نیوز در زیر به نظر میرسد 
تخلفات و جرایم دراویش گنابادی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱ 
اثبات جرایم و تخلفات سرکردگان فرقه نعمت اللهیه گنابادی در دادگاه انقلاب تهران! دراویش گنابادی سالهاست که با اباحه گری و فریب انسان های بی گناه، دست به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم و امنیت در کشور به بهانه ی ظلم و ستم به این فرقه زده اند. این در حالی است که سرکردگان این فرقه در ظاهر ادعای دوستی و صلح و صفا (صلح کل) می کنند ولی در عمل چهره پلید و شیطانی خود را نشان داده اند. به گزارش ندای انقلاب به نقل از موسسه راهبردی دیده بان، جلسه رسیدگی به پرونده دراویش گنابادی که در سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود به شرح ذیل می باشد

گزارشی از تخلفات و جرایم صورت گرفته از سوی دراویش نعمت اللهی گنابادی

تشویش اذهان عمومی
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی٬ 
نشر اکاذیب 
عضویت در فرقه انحرافی 
ازجمله تخلفات و جرایم این افراد می باشد
و 
مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
اعتقاد به جدایی سوری(!!) دین از سیاست
بهره گیری از فرقه و فرقه گرایی به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم مختلف
 سوء استفاده از عقاید فرقه‌ای با هدف ایجاد حاشیه امن برای انجام تخلفات
 نشر اکاذیب
تشکیل گروه‌های خشن و فرقه گرا 
کسب منافع مالی
تجمع های بدون مجوز در اماکن عمومی
 درگیری های متعدد و خشونت آمیز در شهرهای مختلف که بعضا منجر به کشته شدن هموطنان عزیز گشته است
از جمله جرایم و خیانت های این فرقه می باشد

از دیگر جرایمی که باید بصورت قانونی به آنها پرداخته شود

تجاوز به مریدان
توهین به مراجع عظام تقلید
حمایت از رژیم صهیونیستی
حمله مسلحانه به مردم بی گناه کوار
همراهی با تفرقه افکنان در جریان زلزله اخیر
تحریف ها و بدعت های مختلف در دین مبین اسلام 
فراخوان سایت رسمی فرقه گنابادی برای ایجاد درگیری،

ادامه پرونده سازی واهی برعلیه دراویش در ایران

ادعای سراپا دروغ و غدرآمیز 
سایت  ورشکستهء موسوم به  ندای انقلاب
برعلیه سازمانهای مدافع حقوق بشر


دشمنان آزادی و انسانیت و اسلام که به شیطان پرستی شهره اند و در ظرف چند روز بیش از سی و چند جوان را به بهانه های واهی و بطور دستجمعی به اعدام محکوم و در شهرهای ایران با قساوت تمام به دار کشیدند؛ همان جنایتکاران که سر زهرا کاظمی ها و زهرا بنی یعقوب ها را با ضربه های جنون آسای خود خرد کردند و امروز با رسوایی و بدنامی در جهان منزوی شده اند؛ همان آزادی ستیزان که کانون وکلا را پلمب کرده و وکلای کانون مدافعان حقوق بشر را به زندان انداخته یا به فرار به خارج از کشور سوق داده اند، ... این جماعت آبروباخته و وطن فروش بیدین و بی ایمان، به همان اندازه که نسبت به ارزشهای والای کرامت انسانی و حقوق بشر در مفاد آیات قرآن مجید حقد و کینه میورزند، با مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران نیز سر ناسازگاری و عناد دارند و اصولا فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر را معادل عمل براندازانه بر علیه نظام خودشان به شمار می آورند. اعتراف از این رسواتر؟
اکنون فعالیتهای سازمانهای مدافع حقوق بشر که در عین حال از حقوق اساسی اقلیتهای قومی و اعتقادی در ایران نیز دفاع کرده و با  جمع آوری آمار و ارقام دقیق و صحیح میکوشند تا افکار عمومی بین المللی را بیدار و به حمایت از حقوق ایرانیان فعال کنند، بهانه ای شده تا دراویش را زیر حمله قرار دهند
حال ارتباط میان فعالیت نهادهای بین المللی حقوق بشری در چهارگوشهء جهان از یکسو و طریقتهای درویشی در داخل کشور از سوی دیگر چیست، خدا میداند وبس
قدر مسلم آن که برنامه ریزان و طراحان این طرح سیاه و شیطانی برعلیه طریقتهای درویشی  نیازی به صحت و اعتبار لجن پراکنیهای خود - که مستندترین سند بر بی آبرویی آنان است - نمیبینند و خود در برابر انظار ناظران بین المللی، بر بی اعتباری دعاوی خود محکمترین براهین عینی را اقامه میکنند
غافل از آن که این دست و پا زدنهای مذبوحانه دردی از عقده های ناگشوده آنها دوا نخواهد کرد
برای آشکار شدن پرونده سازیهای رسوا و مجعولات سست و تهی آنها مقاله زیر از سایت پوششی امنیتی ندای انقلاب نقل میشود: بخوانید و قضاوت کنید

کشف یک نسخه قدیمی قرآن مجید در غاری در یمنبه گزارش سایت شبستان یک جوان یمنی یک نسخه قدیمی از  قرآن کریم را در غاری واقع در جنوب کوهستان شهر الضالع یمن پیدا کرد.
این نسخه قرآن در داخل یک ماده مومیایی نادر قرار داده شده بوده  و در یک پوشش چرمی نیز پیچیده گشته بوده است. حروف و عبارت های این نسخه کشف شده بدون نقطه و اعراب است.در صفحه نخست این قرآن نوشته شده که این قرآن در سال 200 هجری نگاشته شد؛.بررسی های اولیه بر روی این نسخه قرآن بر صحت نوشته در صفحه نخست این کتاب آسمانی تاکید دارد.
در کنار این قرآن، یک شمشیر مسی صیقل داده شده نیز پیدا شده که با خط عربی واضح نام «ذو الفقار» روی آن نوشته شده است. از آنجا که شمشیر معروف ذوالفقار که منسوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میباشد از پولاد آبدیده بوده، این شمشیر مسی نسبتی با آن ندارد. بااین حال احتمالا از جهت تیمن بر روی آن نیز نام ذوالفقار حک شده است

توهین به دراویش دامنه گسترده تر به خود میگیرد

اهانت جدید سایت دیده بان وابسته به جواد محرابی و موسسه مفتضح موسوم به "ادیان و فرق در قم". در سایتهای پوششی دستگاه اطلاعات

علیرغم نفرت عامه از  عملکردهای  اهریمنی جنایتکاران محفل موسوم به "مرکز ادیان و فرق" و موسسه به اصطلاح راهبردی "دیده بان"  ازجهت دامن زدن به  تشویش افکار عمومی و اخلال درنظم جامعه که به گفته رهبری مصداق آشکار خیانت است، بازهم معارض و متعرض درویشها شده اند. مقاله مفتضح زیر به نقل از سایت دیده بان و انتشار یافته در "بولتن نیوز" بدون هیچ تصرفی به نظر خوانندگان میرسد

توطئه های خطرناک خائنانه تازه برعلیه دراویش ادامه داردادعای جنایتکارانه جدید فرقه موسوم به "مرکز ادیان و فرق در قم" و سایتهای وابسته به آن بر علیه دراویش
سایت کذّاب موسوم به "دیده بان" دوباره به برچسب زنی کذب متوسل شد. 
هدف مشخص گردانندگان این سایت یعنی اشخاصی همانند "جوادمحرابی" و "عبدالرحیم بیرانوند"  اخلال در نظم عمومی و ایجاد هیجان درجامعه است. 
این درحالی است که رهبر نظام آیت الله سیدعلی خامنه ای هرگونه تحریک و ایجاد هیجان در جامعه را تا روز انتخابات، خیانت به نظام دانسته است.   
جا داشت قوه قضائیه فکری هم به حال این اخلالگران حرفه ای میکرد.
مقاله خائنانه سایت دیده بان که درسایتهای وابسته مانند بولتن نیوز و ادیان نیوز نیز منعکس شده بدون هیچ شرحی در اینجا به نظر خوانندگان میرسد. بخوانند و خود قضاوت کنند.