بازی باخت - باخت دشمنان طریقت و درویشی در ایران

  اهانت های جدید ورشکستگان نسبت به طریقتهای درویشی در ایران نشان دهنده این واقعیت است که از مرداب و لجنزار بیفرهنگی، چیزی جز حشرات موذی وگزنده نمیتواند بوجود بیاید. اگر صدها سایت و وبلاگ هم بسته و مسدود شود، باز همان لمپنهای خیابانی که به لات بودن افتخار میکنند در چهارچوب وبسایتها و وبلاگهای جدید همان علفهای هضم شده را برای بار چندم نشخوار میکنند. برای عبرت تاریخ آینده و آگاهی رسانی به آیندگان، مفاد سایت جدید التاسیس دیده بان که دوران آزمایشی خودرا میگذراند به نظرخوانندگان میرسد

انسداد همیشگی ادیان نیوز و راه اندازی سایت دیده بان

به دنبال مسدود شدن همیشگی سایت مخرب موسوم به " ادیان نیوز"، عناصر متن و حاشیهء وابستهء به این سایت، اکنون دست به راه اندازی "آزمایشی" یک سایت مخرب جدید موسوم به "دیده بان" زده اند. رویهء گردش کار این سایت مخرب، یادآور سایت ورشکستهء " ادیان نیوز" است. مقاله زیر گزینشی از مطالب این سایت درباره تصوف میباشد که کا ملا کسادی بازار تصوف ستیزان بیخرد و بیمایه وضدفرهنگ رابه نمایش میگذارد

افشای چهره یک شرور سابقه دار که جاه طلبانه در پی فرصت طلبیهای کودکانه است (قسمت دومجاه طلبیهای یک شرور فرصت طلب
 قسمت دوم  
جاه طلبیهای یک شرور سابقه دار
پیش از این در گزارش به عرض اطلاع خوانندگان سایت درویشان آنلاین رساندیم که  شرور سابقه داری موسوم به عبدالرحیم بیرانوند برای مطرح کردن خودش خواهان برگزاری یک مناظره با حجت الاسلام شریفزاده شده بود و از آن سو جواب محکمی دریافت کرده بود. حالا دوباره دست به قلم برده و به جوابیه آقای شریفزاده پاسخ حقیرانه ای نوشته که به معرض دید خوانندگان رسانده میشود
درعین حال سایت موسوم به ادیان نیوز که پایگاه اصلی فعالیتهای تفرقه افکنانه شرورسابقه دار عبدالرحیم بیرانوند بود نیز وعده انتشار مفاد مناظره طرفین را داده بود که عمرش کفاف نداد و به تیر غیب بساطش برچیده شد
اینک گزارشی از جوابیه ع- بیرانوند به حجت الاسلام شریفزاده