برهان نیوز مسدود شد


برهان نیوز مسدود شداز صبح روز جمعه نهم تیرماه نود و یک برابر با بیست و نه ژوئن دوهزارودوازده میلادی پایگاه اسلام ستیزی متعلق به ایدای و عناصر وابسته به جریان حجتیه موسوم به برهان نیوز مسدود شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر