واکنش بهت آلود سایت برهان نیوز به بیانیه طلاب حوزه قم


تشبثات ذلیلانه انجمن حجتیه نسبت به بیانیه شجاعانه طلاب حوزه علمیه قم برعلیه رشدخرافات در حوزه و انعکاس وسیع آن در سایتهای خبری برونمرزی
به دنبال انتشار وسیع اطلاعیه طلاب حوزه علمیه قم در دفاع از حرمت فلسفه و عرفان و در نقد از رشد خرافات در درون حوزه و مغارضه با فلسفه و عرفان توسط بازماندگان انجمن ورشکسته حجتیه که در پوشش جناحی از دوایر نهادهای به اصطلاح امنیتی از حاشیه امن زیادی نیز برخوردارند، خبرگزاری نیمه رسمی فارس نیز اقدام به انتشار این اعلامیه کرد. این بیانیه همچنین برروی تابلواعلانات حوزه علمیه نیز درج و الصاق شد تا درمعرض دید عموم مدرسان و طلاب حوزه قرار گیرد و هشداری برای عموم آنان باشد. اکنون اعضای انجمن ورشکسته حجتیه برای تخفیف اثر این فعالیت روشنگرانه و هشداردهنده سعی در پرونده سازی و هیاهوی تهی از محتوا و غوغاسالاری مرده و انعکاس وسیع این اطلاعیه را درسایتهای برونمرزی به نوعی همنوایی سایتهای برونمرزی با خبرگزاری فارس و با طلاب و مدرسان بیدار و آگاه حوزه علمیه قلمداد کنند. غافل از این نکته که:
آینه نقش تو چو بنمود راست    
خود شکن آیینه شکستن خطاست

واکنش زبونانه یان انجمن در سایت برهان نیوز انعکاس یافته که در ادامه مطلب به نظر خوانندگان عزیز میرسد ترویج وحمایت تلویحی سایتهای دشمن جمهوری اسلامی از اطلاعیه مجهول الهویه نصب شده در حوزه علمیه

اخیرادر یکی دوماه گذشته اطلاعیه ای که اصلا نامی از نویسندگان آن درج نشده بود درحوزه علمیه قم درج شده بودکه هرروز هم ادامه داشت ودر برخی سایت های خبری نیز این خبر درج شدوآنچنان مطلب را ارائه داده بودند که خواننده فکر کند همه اساتید وطلاب حوزه علمیه این مطلب را گفته اند وتایید می کنند جالب اینجاست که بسیاری از سایتهای دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این خبر را زده سایتهایی که با بودجه سازمان سیا مدیریت می شود حال سوال اینجاست که چرا سایتهایی مثل بالاترین که هر لینکی را در سایت قرار نمی دهند ودویچه وله فارسی چرا این خبر را می زنند این خوشحالی آنان از این اطلاعیه ای که نه نامی از کسی در آن است ونه شماره تلفن ویا آدرسی زده شده از کجا آمده وچه کسانی آن را نشر داده اند وچرا باید برخی سایتهای خبری این خبر رادرج کنند
نکات وپاسخی کوتاه به اطلاعیه
۱-اگرتمام کسانی که مخالف فلسفه وعرفان اند را بایک چوب برانید کاراشتباهی است
علمای بزرگی چون آیت الله بروجردی،آیت الله اراکی،آیت الله گلپایگانی،آیت الله وحید،آیت الله صافی،آیت الله سیستانی و…اینهامگرانجمن حجتیه ای هستند؟
۲-تیترمطلب  مرقوم شده
اساتید و طلاب حوزه علمیه هشدار دادند
اشتباه است در خود همین اطلاعیه در آخر آمده است:
“ما جمعی از اساتید و طلاب رشته فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم “
پس اینان جمعی از اساتید فلسفه وعرفان اند
۳-مخالفت با فلسفه وعرفان از تاریج تشکیل انجمن حجتیه بسیار قبل تر است از زمان شیخ طوسی ها وعلامه حلی ها وعلامه مجلسی هابوده است که حتی حکم جهادبافلاسفه را علامه حلی میدهد
۴-بسیاری از مخالفان فلسفه وعرفان کاملابا این انقلاب وحضرت امام خمینی(ره)همراه بوده ودر جهت راستای اهداف این انقلاب قدم برداشته اندمانندآیت الله مشکینی،آیت الله مکارم،آیت الله صافی،آیت الله نوری همدانی که مخالف شدیدعرفان مولوی وعطارو…است.
۵-مقصود وهدف مخالفان فلسفه وعرفان حفظ اسلام ومبانی اصیل تشیع می باشد واینکه به همه مخالفان فلسفه تهمت اختلاف افکنی وتضعیف حوزه علمیه بزنیم کار درستی نمی باشد.
۶-سخن در اینجا است که با کدام مبانی واندیشه ها می شودنظام اسلامی را حفظ کرد با مبانی مثل سنخیت خالق ومخلوق،وحدت وجود،قدم عالم،فنای در ذات الهی و…یا با عرفان واقعی اهل بیت ع ومبانی ناب تشیع که به فرموده امام خمینی (ره)در وصیت نامه الهی سیاسی این مرد بزرگ تاریخ بالاترین راه نجات ثقلین وقرآن ونهج البلاغه است.وهیچ اسمی از فلسفه وعرفان مصطلح نبرده است.
فرازهایی از وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره)
ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، ‌از مقبره‌ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد.
و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده، و امیرالمؤمنین علی بن‌ ابیطالب، این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است .
ما مفتخریم که کتاب نهج‌البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی‌بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است.
ما مفتخریم که ائمه معصومین، از علی بن ابیطالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان ـ علیهم آلاف التحیات و السلام ـ که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند.
ما مفتخریم که ادعیه حیاتبخش که او را «قرآن صاعد» می‌خوانند از ائمه معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیه» امامان و «دعای عرفات» حسین بن علی ـ علیهماالسلام ـ و «صحیفه سجادیه» این زبور آل محمد و «صحیفه فاطمیه» که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی  به زهرای مرضیه است از ما است.
ما مفتخریم که «باقرالعلوم» بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول ـ صلی الله‌علیه و آله  ـ و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، ‌از ما است.
و ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که دریای بی‌پایان است، یکی از آثار اوست. و ما مفتخریم که به همه ائمه معصومین ـ علیهم صلوات الله ـ و متعهد به پیروی آنانیم.
ما مفتخریم که ائمه معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل  حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، درحبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه  براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. وما امروز مفتخریم که می‌خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگِ سرنوشت‌ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا می‌کنند.
۷-متصل کردن مخالفان فلسفه وعرفان به گروههای مخالف واستفاده تبلیغاتی از این قضیه خود تضعیف روحانیت وحوزه های علمیه است .
۸-یکی از اشخاصی که همواره فلاسفه وعرفا به جای استدلال وبرهان برای جواب به مخالفان از نام وشخصیت او استفاده می کنندامام خمینی (ره)است وبرخی جملات امام راحل را گرفته وهمواره شخصیت امام خمینی(ره)که متعلق به تمام مردم ومسلمانان می باشد رابرای خود مصادره می کنندو می خواهند بگویند امام خمینی(ره)با ما موافق است وشما راردمی کند وقبول ندارد در حالی که همواره امام راحل ازکسانی که در پی زنده نگه داشتن اسلام هستند حمایت کرده وجانشین برحق ایشان آیت الله العظمی خامنه ای هم  براساس اندیشه باز وفکری نقدپذیرهمواره از کرسی های آزاد اندیشی حمایت کرده است واین انقلاب متعلق به همه مردم وحوزه های علمیه است نه یک گروه وجمعی از اساتید فلسفه وعرفان
۹-این انقلاب ووحرکت اسلامی مردم از نظریه های فلاسفه وعرفا نبوده است بلکه مردم به خاطر اسلام وقرآن واهل بیت ع قیام کرده واینکه این جمعی از اساتید فلسفه وعرفان می گویند:نظریه پردازان انقلاب از آنها بوده است کاری انحصار طلبانه وغیرر واقع بینانه است .
۱۰-این اعلامیه را جمعی از اساتیدفلسفه وعرفان حدود چند هفته است در فضیه به صورت های مختلف پخش می شودبه درودیوار حوزه علمیه قم نصب میشود وبه جای پاسخ گویی به اشکالات مخالفان فلسفه وعرفان که خود حامی نظام واز اساتید رسمی حوزه علمیه قم وبسیاری از شهر ها می باشند به تخریب ومنتصب کردن مخالفان به فرقه های انحرافی ومخالف نظام خواند آنان دست می زننداز این اساتید فلسفه وعرفان که خود را دلسوز نظام ومدافع اسلام می دانندمی پرسیم اینکه شما این جمعیت عظیم از مراجع ،علما بزرگان وطلاب حوزه های علمیه را عضو انجمن حجتیه ومخالفان نظام می دانیدخودتضعیف حوزه هاونظام اسلامی نمی باشد؟از آنها می خواهیم که به جای این کارها بیایند وپاسخ مخالفان ومنتقدان مبانی اشتباه خود را بدهند.
تصویرنصب اعلامیه د فیضیه
برای بزرگ شن تصویر روی آن کلیک کنید
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
با احترام، جمعی از طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم و اصفهان و مشهد و تهران و سایر شهرستانها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر