مژدهء وصل تو کز سرجان برخیزم - طایر قدسم و از دام جهان برخیزم


مزار مطّهر و معّطر جناب آقای شمس الدین حائری/ درویش ارشادعلی/ در "بهشت زهرا"/ قطعه دویست و پنجاه و پنج-  نام آوران - / آرامگاه هزار و چهارصدو و هفده واقع میباشد
زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید
هزار سال پس از مردنش اگر بویی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر