داستان پیر چنگی و سه اندرز از آن

و اما راویان اخبار و ناقلان آثار چنین روایت کنند که در دوران خلافت عمر، پیرمرد آوازخوان دوره گردی بود که ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر