کار اختلافات میان جناحی تاجایی بالا رفته که حالا دیگر "رجانیوز" هم دست به افشاگری میزند


مرتضی آقا تهرانی در جلسات گفت و شنود با "جوانان جبهه پایداراری" یعنی "عماریون"متقاعد به حقانیت مواضع "محمدتقی مصباح یزدی شرکت جسته و به افشاگریهای بزرگی در مورد ریشه اختلافات بنیان برافکن کارگزاران نظام ولایت فقیه پرداخته است. امروز جناح موسوم به اصولگرایی به دو جبهه کاملا متباین و متغایر تفکیک شده که به شدت در برابر هم صف بندی کرده اند. محمداسماعیل کوثری از عماریون راستگرای فوق فاشیستی  مدعی است که  حقانیت رهبری جبهه اصولگرایی با مهدوی کنی - محمد یزدی است، نه مصباح یزدی. مرتضی آقا تهرانی ریشه اختلافات را در " حسادتها و رقابتهای همکلاسیهای مدرسه حقانی" در دوران پیش از انقلاب جستجو میکند. او معتقد است که مدرسه "حقانی" را که آخوند قدوسی بنیان گذاشته بود باید زمینه ساز دیروزین ریشه  فتنه های امروزین که اساس نظام را از درون مثل موریانه میخورد دانست