تهاجم عنان گسیخته و پرونده سازیهای جدید

  بازهم بی ادبی و اهانت نسبت به دیگران، فقط برای دریافت جیره و مواجب از بیت المال چپاول شده

 

حملات هتاکانهء سایت ورشکستهء موسوم به" بولتن نیوز" - وابسته به کودنترین عوامل اطلاعاتی سپاه و بسیج - که پس مانده های سایتهای وابسته به "مرکز مطالعه ء کانالهای ماهواره ای وابسته به موسسه راهبردی دیده بان" را نشخوار میکنند و با فعالیتهای تفرقه افکنانه خود، گردانندگان بدنام و شرور جمع شده در مرکز موسوم به "ادیان و فرق در قم"را شادمان مینمایند

باز هم فضولی بیجای تمامیت خواهان انحصارگر چپاولچیِ "مرکز ادیان و فرق"در قم وسایت "دیده بان"  بر علیه مکاتب طریقت و درویشی
بازهم یک مشت طلبه - بسیجی بیسواد خشونت گستر خرافه پرست قداره بند قمه کش به توهین و اهانت نسبت به پیروان مکاتب طریقت و عرفان پرداخته اند. نمونه اش در سایت "ندای انقلاب" مشاهده میشود
http://www.nedayeenghelab.com/vdchmvnq.23nzmdftt2.html

بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تخریب سازمان یافته و برنامه ریزی شده چهره های مدافع حقوق بشر در ایران، آهنگ بیسابقه ای به خود گرفته است

خدا ایران را از آفت و مصیبت غلبه اسلام ستیزهای نوظهور در کسوت "طلبه بسیجی های عضو موسسه ادیان وفرق در قم حفظ کند


خدا ایران را از بلای اسلام ستیزهای "طلبه- بسیجی" بیسواد حفظ کند

حیف از بیت المال که برای امحاء اسلام به دست "مرکز ادیان و فرق در قم" چپاول و تاراج میشود


کار وقاحت یک مشت بچه طلبه بیسواد و بیدین و دین ستیز و ضد اسلام و شیطان پرست بیسر و پا در ایران مصیبت زده امروز به آنجا رسیده که هم مراجع  بزرگ تقلید را خانه نشین و سرکوب و حصر خانگی میکنند، و هم به اکابر اسلام و عرفان اسلامی تهمت "فقر فرهنگی" میزنند
آیا پایان جهان نزدیک شده است
 آیا این از علائم ظهور است که از یک سو موشهای مردمخوار به جان گوشت و پوست ایرانیان حمله ور شده اند و از سوی دیگر یک مشت بیدین دین ستیز که به قصد دین ستیزی عبا و عمامه به سر و تن انداخته اند،  به ریشهء اعتقادات مردم مسلمان تیشه میزنند و آنها را گروه گروه از اسلام بیزار و فراری میکنند

 کارخانهء" سایت دیده بان" / سخنگوی "مرکز ادیان و فرق در قم" - محفل شیطان پرستهای بیدین دین ستیز-  از بیت المال غصب شده مزد میگیرد و کالای ضدتوحیدی بیرون میریزد

علیرغم ورشکستگی و تعطیلی اغلب کارخانه های کشور

کارخانه "تصوف ستیزی" به طور بیست و چهارساعته کار میکند


کالاهایی که در این کارخانه ضد توحیدی - که از سرزمینهای بیخدایی به ایران وارد شده و با درآمد سرشار  چاه های نفت هزینهء گردشِ کارِ آن تامین میشود - چیزی نیست جز سمّ دروغ و خباثت، و زهر توطئه و خیانت بر علیه توحید قرآنی
محل نصب و استقرار این کارخانه "موسسه ادیان و فرق" در شهر قم میباشد
گرداننده این کارخانه نیز موسسه موسوم به "سایت دیده بان" است
اعضا و کارمندان این موسسه نیز مشتی طلبه - بسیجی بیسواد و مغزشویی شده هستند که با ریتم تنفس خود دروغ میگویند و ناروا و اهانت تولید میکنند
آخرین اثر تولید شده آنها را در زیر بخوانید و بر احوال این قوم گمراه بگریید

حیف از پول بیت المال 

که در نظام حاکم بر ایران درراه چه مفاسدی هدر میشود

مرکز موسوم به "ادیان و فرق" در حال تربیت کادر است
کادرهایی که در این مرکز مغزشویی و به جامعه تزریق میشوند - تا بنوبهء خود توده هایِ روستایی را زیر امواجِ مغزشویانهء خود قرار دهند- مثل "طوطی" و به روش "طوطی وار" هرچه را که به مغزشان ریخته میشود تکرار میکنند. بخش اندیشه در مغزشان تعطیل است. اینها از مقام آدمیزاد، سُر خورده و به مقام "تقلید طوطی وارانه" سقوط کرده اند. نمی اندیشند، آنچه را که به آنها گفته شده تکرار میکنند، بالای منبر، از پشت تریبون
این مُبَلِّغین نوین - که در کسوت "طلبه-بسیجی"های "عمامه بر سر!! بیسواد و تهی از اندیشه، تکثیر میشوند-  جوانهای کم سن و سال و جاه طلب اند. حرفهایشان تکراری و کلیشه ای است
نظام  حاکم بر ایران، رشته هایِ  پا گرفتهء پس از "عصر رنسانس"- مانند فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و همه اسالیب تفکر- را  ممنوع اعلام کرده و به جای این رشته ها، بازارِ مداحی و روضه خوانی و تعزیه گردانی و چاه پرستی  را رونق خاص بخشیده
دوائر امنیتی این نظام با برخورداری از حاشیه امن،  با برپا کردن موسسه ای موسوم به  "ادیان و فِرَق در قم" به اندام جامعه سم تزریق میکنند. با اشاعه وسیع  اها نتها و اتهامهای رنگ باخته و کلیشه ای  برعلیه تصوف سمپاشی های بچگانه ترویج مینمایند
وقتی طشت رسوایی این توطئهء کودکانهء ننگین و سیاه   از بام "برج میلاد" برزمین میفتد و پژواک آن در اقصا نقاط جهان طنین انداز میشود، پا واپس نمیکشند، بلکه با بیحایی هرچه تمامتر و گستاخی و دریدگی خیره کننده، گامی دیگر در قهقرای رسوایی برمیدارند و کودکانه تر "تصوف را قطعه ای از پازل جنگ نرم غرب میخوانند". این "طلبه -بسیجیهای" بیفکر و بیسواد همه این کارها را برای لقمه ای نان و حفظ ان تکه پلاسی که بر سرشان گذاشته شده  انجام میدهند
البته زورِعریان وقهر و سرکوب و زندان و شکنجه و تجاوز (و به قول ابوالفضل قدیانی - زندانی بند سیصدوپنجاه اوین- همه جنایاتی که روی ساواک شاه را سفید کرده است،) در خدمت این نوچه- کادرهایِ "موسسه ادیان و فرق" و به اصطلاح "موسسه راهبردی دیده بان " در پروسه جنگ نرمی که با تفکر و اندیشیدن  به راه انداخته اند، مُعینِ عمل  است
اینها درراهی قدم برمیدارند که پایانش تبدیل کردن سرزمین ایران به علفزار حیوانات بی آزار است که در قربانگاه رژیم باید شب و روز قربانی شوند
جنگ با تصوف یک نمونه از رفتارهای امروز آنها است. وای اگر از پس امروز بود فردایی
آخرین خزعبلات کارخانه "موسسه راهبردی موسوم به ادیان و فِرَق و مرکز دیده بان" به شرح زیر است. بخوانید و بر این قهقرای سقوط انسانیت بگریید
طرح دوباره نام سلسله گنابادی و قطب جلیل القدر آن جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به شیوه اهانت آمیز توسط سایتهای زنجیره ای
 
سایت ورشکسته و مصداق کامل افساد فی الارض در مطلب جدیدی با شیوه اهانت آمیز با نحو کودکانه ای به توطئه گری پرداخته و اظهارات قطب سلسله گنابادی را به خیال خود به باد انتقاد گرفته و کوشیده تا میان پیروان روشهای باطنگرایی ایجاد تفرقه و اختلاف کند
روش محفل شیطان پرستی موسوم به "مرکز  ادیان و فِرَق در قم" همان روش سامری است و به حقیقت این مرکز ، پایگاه "سامری امت مسلمان" است که عموم پیروان "اسلام ناب محمدی" ازآن بیزاری میجویند
در پایان مطلب سخیفی که سایت ندای انقلاب برعلیه مکتب طریقت نوشته، نویسندگان "مرکز افساد فی الارض ادیان و فِرَق" که "سامریهای امت" میباشند از کشف خانه فسادی در کرج صحبت کرده اند. باید به این آقایان یادآوری کرد که اینها قطعا دوره های کارآموزی خود را زیر دست امثال شما در زندانهای کهریزک و قزل حصار و اوین گذرانده اند. همان زندانهای به اصطلاح غیر استانداردی که فجایع مولمه ضد اسلامی - ضد انسانی واقع در آنها را شیخ مهدی کروبی سه سال قبل افشا کرد و حیثیتی برای امثال شما سامریهای امت باقی نگذاشت
 
مطلب مندرجه در سایت ندای انقلاب به شرح زیر است

نمونهء تازه ای از ادامهء دشمنیهایِ کودکانه با "عرفان"

سایت ادیان نیوز همچنان به توهین و اهانت نسبت به 

رشته های مختلف باطنگرایی در ایران و جهان ادامه میدهد

درمقاله زیر هجمه نوینی برعلیه مکتب "یوگا" - آن هم به کودکانه ترین شیوه - به راه انداخته است

مهندس اسفندیار رحیم مشایی دیگر حیثیتی برای مداحان نگذاشته است

 وقتی مشائی تکخال خود را به زمین میزند
 
مهندس مشایی نه فقط در دادگاه بر سعید حدادیان غلبه کرد و اورا محکوم به پرداخت غرامت - ولو سمبلیک- به علت توهین و اهانت نمود، بلکه با انتشار فایل صوتیِ قبیلهء ماقبلِ تاریخیِ مداحان درتهران، آبروی این جماعت رابرباد داد. فایل صوتی نشان داد که سعید حدادیان راست میگفت، او فقط یک "لات" است. یک اوباشِ فحاش، که جز گنده گویی و رجز خوانی و عربده کشی کاری بلد نیست. اما برای همین "هنر" است که مزد میگیرد. مزد میلیونی! و در صدر مینشیند! و قدر میبیند
بولتن نیوز و سایتهای مشابه از قضیه افشاگری مهندس مشایی به هراس افتاده و برای پاک کردن صورت مساله، پای ضدانقلاب را به میان کشیده اند! یک ترفند زنگ زده و نخ نما شده و فرسوده

سایت دیده بان و سایتهای وابسته به مرکزادیان و فرق لجن پراکنی میکنند

 یک برگ جدید 
در پرونده سازی واهی برعلیه دراویش
 دست و پازدنهای بی دنده و ترمز مرکز فتنه انگیز و بحرانساز موسوم به "ادیان و فرق درقم" برای پرونده سازی برعلیه دراویش
بعد از پرونده سازی برعلیه دراویش بهمان مجاهدین را اتهام "دلسوزی برای سرکار خانم نسرین ستوده"، اکنون بحث مورد دلسوزی قرار گرفتن توسط سازمان مجاهدین را به عنوان اتهام جدیدی برعلیه دراویش اختراع کرده اند  
آری، اسف انگیز این است  که مشخص میشود که مزدوران وابسته به موسسه "ادیان و فرق درقم" تا اتهامی برعلیه دراویش اختراع نکنند، از دریافت جیره و مواجب محروم میمانند. به این دلیل است که این بار مغزهای علیل ملانماهای قلابی مرکز موسوم به "ادیان و فرق درقم" به فعالیت درامده و ورق جدیدی را برای پرونده سازی واهی برعلیه دراویش نگاشته اند
این سناریو به قدری ناشیانه تنظیم شده است که فقط برای تحریک خاطر بسیجیهای مغزشویی میتواند جالب و جذاب تلقی شود

درسایه سکوت قوه قضائیه عناصرخودسر به پیش میتازند


ادامه اهانتهای زنجیره ای و برنامه ریزی شده مرکز موسوم به ادیان و فرق در قم بر علیه دراویش


عناصر قانون شکن که دارای حاشیه امن مطلق هستند و در لگدمال کردن کرامت اخلاق انسانی حدومرزی را مراعات نمیکنند همچنان به حملات افسارگسیخته خود به عالم درویشی ادامه میدهند

دزدان بیت المال، ناجوانمردانه دروغ میگویند و بیقانونی را رواج میدهند
تداوم حملات ناجوانمردانه 
سایتهای آبروباخته وابسته به محافل پستونشین امنیتی
 به دراویش


برای اطلاع از موج عنان گسیخته افترازنی و شایعه پراکنی به دراویش، لطفا برروی ادامه مطلب کلیک بفرمائید

اهانتها و دروغ پردازیهای جدید برعلیه دراویش

بالاگرفتن موج حمله خیره سرانه 
سایتهای اطلاعاتی به دراویش گنابادی

سایت آزادی کُش موسوم به "ندای انقلاب" در مقاله فتنه انگیزانه ای حمله جدیدی برعلیه دراویش گنابادی را قلمی کرده و انها را متهم به فتنه گری کرد
متن مقاله به شرح زیر است

حمله های جدید به دراویش

سایت ادیان نیوز با نقل اباطیل افتراآمیز سایت فضیح " دیده بان" میکوشد تا مدال وقاحت را از گردن سنگ پای قزوین باز کند و به گردن اربابان بیحیای خود بیاویزد
در عناد  کور و مبالغه آمیز این جماعت با  دراویش هرروز با وقاحتی جدید و فضیحتی بدیع مواجه میشویم. از جمله اباطیل روز دوشنبه سایت موسوم به دیده بان درباره دکتر مصطفی آزمایش! بهتر آن است که  با این دین فروشان بیوطن که عوامل نفوذی اجانب در داخل نظام حاکم برایران به عنوان ستون پنجم هستند و با برون فکنی باطن حقیر خود و حمله به مراجع عظام تقلید مانند مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری نجف آبادی و همچنین حضرت آیت الله یوسف صانعی و هتک حرمت آیت الله دستغیب شیرازی تنها اسباب وهن اسلام در انظار جهانیان را فراهم میکنند و امروز ایران را به منزوی ترین کشورجهان تبدیل کرده اند ... با سکوت رفتار کنیم، و افتراهای وقیحانه آنهارا بی پاسخ بگذاریم و بگذریم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
خبرفضاحت آمیز سایت دیده بان و ادیان نیوز را درادامه ببینید

یاوه پراکنی و فرافکنی سایتهای ضدامنیتی بسیج و سپاه به دراویش

 چرا مسئولان نظام،از این یاوه گویان نمیخواهند تا ساکت شوند
هدف  این همه یاوه گویی اهانت آمیز و دروغگویی های بی اساس چیست؟
چرا وقتی رهبری این نظام عموم اقشار اجتماعی را به حفظ نظم و آرامش درجامعه تا پیش از انتخابات دعوت میکند، این اراذل یاوه گو مطالب از بیخ و اساس کذب و دروغ را در بوقهای تبلیغاتی میدمند؟
مردم آزاده و دردمند و داغدار ایران عموماً از خود میپرسند که سایتهای یاوه پرداز  امثال "ندای انقلاب" و"بولتن نیوز" - که بلندگوی تبلیغاتی سایت ورشکسته و بحرانزای موسوم به "دیده بان" شده اند سردر آخور کدام شبکه خونخوار ضدامنیتی دارند که از چنین حاشیه امنی برخوردار اند؟
 
یاوه پراکنی های بیچارگان تاریکخانه های اشبا ح به شرح زیر است

درویش‌ها برانداز نیستند؛ «دادگاه درویش‌ها، شاید وقتی دیگر»

رادیو کوچه ؛ اردوان روزبه - قریب به یک سال از دستگیری گروهی از درویش‌های نعمت‌الهی پس از درگیری در شهرستان «کوار» بین گروهی از نماز‌گذاران جمعه و درویش‌های نعمت‌الهی می‌گذرد. تعدادی از کسانی که در یک پایگاه اطلاع‌رسانی به نام «مجذوبان نور» فعال بودند و هم چنین وکیل‌های درویش‌های نعمت‌الهی از جمله دستگیر‌شدگان بودند.

 اتهام زنیهای  مضحک و غیرقانونی 
به دراویش

یک گاف فضاحت آمیز در پرونده سازی برعلیه دراویش
 
سایتهای ورشکسته زنجیره ای پوششی مانند "دیده بان"، "بولتن نیوز"، "ادیان نیوز"، "خرقه" و... همچنان به فرافکنی درون سیاه و ظلمانی خود برعلیه دراویش ادامه میدهند. این تبهکاران که در پیِ برپاییِ امپراتوریِ شیطان در ایران هستند، میکوشند تا به خیال خود دست به پاکسازی و تصفیهء جامعه از تصوف و عرفان بزنند و به این دلیل نیز با طریقتهای درویشی از جمله مکتب گنابادی دشمنی و حِقد حقیرانه ای به کار میزنند
سایت های فوق در آخرین مقاله ای که  امروز یکشنبه بیست و یکم آبان نود و یک منتشر کرده اند، سیلی از اتهامات واهی و بی پایه و مضحک را روانه هفت نفر از وکلا ی دادگستری که جملگی از نویسندگان و مدیران پایگاه خبری  مجذوبان نور میباشند، روانه کرده اند. مفاد مقاله خود بطور کامل  به قراری است که در سطور زیر به نظر شما میرسد. اما باید توجه داشت که یک گاف بزرگ و فضاحت آمیز در این گزارش دروغ و مجعول رخداده است
دروغ و گزافه گویی سایت دیده بان و بولتن نیوز
  سایتهای زنجیره ای دیده بان و بولتن نیوز و ... مدعی شده اند که روز یکشنبه - امروز بیست و یک آبان ماه نود و یک - جلسه دادگاه دراویش گنابادی برگزار شده و کیفرخواستی به صورت زیر تنظیم شده است ... و الی اخر
دروغ قضیه از اینجاست که شنبه بیستم آبان ماه دادگاهی که قرار بود روز یکشنبه برای محاکمه هفت نفر از دراویش گنابادی به عنوان "اعضای سایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش" تشکیل شود، منتفی شده و به تاریخ نامشخص دیگری موکول شده است. به این ترتیب این دروغگویان بدون هماهنگی با یکدیگر، سناریوهای از پیش تعیین شده ای را برای اتهام بستن و افترا زدن منتشر میکنند اما به حاقّ مطلب توجه ندارند و از رسواییهایی مکرر در برابر افکار عمومی باکی ندارند
 مقاله موذیانه سایت دیده بان و بولتن نیوز در زیر به نظر میرسد 
تخلفات و جرایم دراویش گنابادی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱ 
اثبات جرایم و تخلفات سرکردگان فرقه نعمت اللهیه گنابادی در دادگاه انقلاب تهران! دراویش گنابادی سالهاست که با اباحه گری و فریب انسان های بی گناه، دست به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم و امنیت در کشور به بهانه ی ظلم و ستم به این فرقه زده اند. این در حالی است که سرکردگان این فرقه در ظاهر ادعای دوستی و صلح و صفا (صلح کل) می کنند ولی در عمل چهره پلید و شیطانی خود را نشان داده اند. به گزارش ندای انقلاب به نقل از موسسه راهبردی دیده بان، جلسه رسیدگی به پرونده دراویش گنابادی که در سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود به شرح ذیل می باشد

گزارشی از تخلفات و جرایم صورت گرفته از سوی دراویش نعمت اللهی گنابادی

تشویش اذهان عمومی
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی٬ 
نشر اکاذیب 
عضویت در فرقه انحرافی 
ازجمله تخلفات و جرایم این افراد می باشد
و 
مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
اعتقاد به جدایی سوری(!!) دین از سیاست
بهره گیری از فرقه و فرقه گرایی به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم مختلف
 سوء استفاده از عقاید فرقه‌ای با هدف ایجاد حاشیه امن برای انجام تخلفات
 نشر اکاذیب
تشکیل گروه‌های خشن و فرقه گرا 
کسب منافع مالی
تجمع های بدون مجوز در اماکن عمومی
 درگیری های متعدد و خشونت آمیز در شهرهای مختلف که بعضا منجر به کشته شدن هموطنان عزیز گشته است
از جمله جرایم و خیانت های این فرقه می باشد

از دیگر جرایمی که باید بصورت قانونی به آنها پرداخته شود

تجاوز به مریدان
توهین به مراجع عظام تقلید
حمایت از رژیم صهیونیستی
حمله مسلحانه به مردم بی گناه کوار
همراهی با تفرقه افکنان در جریان زلزله اخیر
تحریف ها و بدعت های مختلف در دین مبین اسلام 
فراخوان سایت رسمی فرقه گنابادی برای ایجاد درگیری،

ادامه پرونده سازی واهی برعلیه دراویش در ایران

ادعای سراپا دروغ و غدرآمیز 
سایت  ورشکستهء موسوم به  ندای انقلاب
برعلیه سازمانهای مدافع حقوق بشر


دشمنان آزادی و انسانیت و اسلام که به شیطان پرستی شهره اند و در ظرف چند روز بیش از سی و چند جوان را به بهانه های واهی و بطور دستجمعی به اعدام محکوم و در شهرهای ایران با قساوت تمام به دار کشیدند؛ همان جنایتکاران که سر زهرا کاظمی ها و زهرا بنی یعقوب ها را با ضربه های جنون آسای خود خرد کردند و امروز با رسوایی و بدنامی در جهان منزوی شده اند؛ همان آزادی ستیزان که کانون وکلا را پلمب کرده و وکلای کانون مدافعان حقوق بشر را به زندان انداخته یا به فرار به خارج از کشور سوق داده اند، ... این جماعت آبروباخته و وطن فروش بیدین و بی ایمان، به همان اندازه که نسبت به ارزشهای والای کرامت انسانی و حقوق بشر در مفاد آیات قرآن مجید حقد و کینه میورزند، با مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران نیز سر ناسازگاری و عناد دارند و اصولا فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر را معادل عمل براندازانه بر علیه نظام خودشان به شمار می آورند. اعتراف از این رسواتر؟
اکنون فعالیتهای سازمانهای مدافع حقوق بشر که در عین حال از حقوق اساسی اقلیتهای قومی و اعتقادی در ایران نیز دفاع کرده و با  جمع آوری آمار و ارقام دقیق و صحیح میکوشند تا افکار عمومی بین المللی را بیدار و به حمایت از حقوق ایرانیان فعال کنند، بهانه ای شده تا دراویش را زیر حمله قرار دهند
حال ارتباط میان فعالیت نهادهای بین المللی حقوق بشری در چهارگوشهء جهان از یکسو و طریقتهای درویشی در داخل کشور از سوی دیگر چیست، خدا میداند وبس
قدر مسلم آن که برنامه ریزان و طراحان این طرح سیاه و شیطانی برعلیه طریقتهای درویشی  نیازی به صحت و اعتبار لجن پراکنیهای خود - که مستندترین سند بر بی آبرویی آنان است - نمیبینند و خود در برابر انظار ناظران بین المللی، بر بی اعتباری دعاوی خود محکمترین براهین عینی را اقامه میکنند
غافل از آن که این دست و پا زدنهای مذبوحانه دردی از عقده های ناگشوده آنها دوا نخواهد کرد
برای آشکار شدن پرونده سازیهای رسوا و مجعولات سست و تهی آنها مقاله زیر از سایت پوششی امنیتی ندای انقلاب نقل میشود: بخوانید و قضاوت کنید

کشف یک نسخه قدیمی قرآن مجید در غاری در یمنبه گزارش سایت شبستان یک جوان یمنی یک نسخه قدیمی از  قرآن کریم را در غاری واقع در جنوب کوهستان شهر الضالع یمن پیدا کرد.
این نسخه قرآن در داخل یک ماده مومیایی نادر قرار داده شده بوده  و در یک پوشش چرمی نیز پیچیده گشته بوده است. حروف و عبارت های این نسخه کشف شده بدون نقطه و اعراب است.در صفحه نخست این قرآن نوشته شده که این قرآن در سال 200 هجری نگاشته شد؛.بررسی های اولیه بر روی این نسخه قرآن بر صحت نوشته در صفحه نخست این کتاب آسمانی تاکید دارد.
در کنار این قرآن، یک شمشیر مسی صیقل داده شده نیز پیدا شده که با خط عربی واضح نام «ذو الفقار» روی آن نوشته شده است. از آنجا که شمشیر معروف ذوالفقار که منسوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میباشد از پولاد آبدیده بوده، این شمشیر مسی نسبتی با آن ندارد. بااین حال احتمالا از جهت تیمن بر روی آن نیز نام ذوالفقار حک شده است

توهین به دراویش دامنه گسترده تر به خود میگیرد

اهانت جدید سایت دیده بان وابسته به جواد محرابی و موسسه مفتضح موسوم به "ادیان و فرق در قم". در سایتهای پوششی دستگاه اطلاعات

علیرغم نفرت عامه از  عملکردهای  اهریمنی جنایتکاران محفل موسوم به "مرکز ادیان و فرق" و موسسه به اصطلاح راهبردی "دیده بان"  ازجهت دامن زدن به  تشویش افکار عمومی و اخلال درنظم جامعه که به گفته رهبری مصداق آشکار خیانت است، بازهم معارض و متعرض درویشها شده اند. مقاله مفتضح زیر به نقل از سایت دیده بان و انتشار یافته در "بولتن نیوز" بدون هیچ تصرفی به نظر خوانندگان میرسد

توطئه های خطرناک خائنانه تازه برعلیه دراویش ادامه داردادعای جنایتکارانه جدید فرقه موسوم به "مرکز ادیان و فرق در قم" و سایتهای وابسته به آن بر علیه دراویش
سایت کذّاب موسوم به "دیده بان" دوباره به برچسب زنی کذب متوسل شد. 
هدف مشخص گردانندگان این سایت یعنی اشخاصی همانند "جوادمحرابی" و "عبدالرحیم بیرانوند"  اخلال در نظم عمومی و ایجاد هیجان درجامعه است. 
این درحالی است که رهبر نظام آیت الله سیدعلی خامنه ای هرگونه تحریک و ایجاد هیجان در جامعه را تا روز انتخابات، خیانت به نظام دانسته است.   
جا داشت قوه قضائیه فکری هم به حال این اخلالگران حرفه ای میکرد.
مقاله خائنانه سایت دیده بان که درسایتهای وابسته مانند بولتن نیوز و ادیان نیوز نیز منعکس شده بدون هیچ شرحی در اینجا به نظر خوانندگان میرسد. بخوانند و خود قضاوت کنند.

ادامه اهانتهای سایت وابسته به مرکز موسوم به "ادیان و فرق در قم"

  باز هم باند مستقر در رأس پایگاه إفساد موسوم به "مرکز بررسی ادیان و فرق!!" در قم ماهیت شیطانی و ضدانسانی - اسلامی خود را بیرون ریخت و با بی ادبی به تاخت و تاز علیه مکتب تصوف و عرفان اسلامی پرداخت. بهانه این کار هم خرده گیری بر "فعالیتهای کمیته بین المللی دفاع از حقوق درویش ودانشجو" میباشد. به این مراکز اطلاعاتی باید یادآور شد که اطلاعاتشان سوخته و تاریخ مصرف به سررسیده میباشد. چون فعالیت چنین انجمنی بیش از دوسال است کاملا متوقف شده وبهتر بود این دروغگویان هتاک، برای بهانه جویی موارد جدیدتر و صحیحتری را مبنای شیطنتهای قرار میدادند

آنچه مسلم است ان که این شیاطین دروغپرداز هیچ اعتقادی به شرع منور محمدی ندارند و پرده از چهره کریهشان در چهارگوشه عالم فرو افتاده و بی نیاز از اثبات مجدد است. اکنون افترانامه هتاکانه آنها را که در سایت دیده بان درج و توسط اسیت ادیان نیوز نقل شده از نظر میگذرانیم

مخالفت گسترده با ضدفرهنگ امامزاده قلابی پرستی و مداحیتیتربندیهای خنده دار
 توسط سایتهای پوششی امنیتی وابسته به محافل اطلاعاتی
بعد از برچسبهایی مانند جریان انحراف، جریان نفاق، جریان نفاق جدید، فرقه ضاله و ... حالا یک تیترجدید به عنوان برچسب نوینی به لغتنامه سایتهای ضدفرهنگی محافل انحصارگرا و سرکوبگر مطرح شد. تیتر "نئو انحرافی"!!
سایت اطلاعاتی بولتن نیوز در مقاله ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۱ -    مدعی شد که جریانی موسوم به "جریان نئو انحرافی" در داخل حکومت با جریان ضدفرهنگی "مداحی گری" مخالفت میورزد.
در ادامه، مقاله خنده آور سایت مسبوق الذکر به نظر خوانندگان میرسد:

دشمنی آشکار جریان "نئو انحرافی" با مکتب حسینی!!
توهین به هیئات؛ آخر و عاقبت منحرفین به کجا می رسد؟
واقعیت این است که، بعد از زخم خوردن جریان انحرافی از بصیرتِ عمّارهای انقلاب؛ مانند حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان، حاج محمود کریمی، حاج حسین سازور و دیگر مدّاحان ولایتمدار، این جریان قصد دارد با تخریب قشرهای هیأتی و مدّاحان، از اثر گذاری آنها در جامعه بکاهد
اللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ

پايگاه ارزشي عماريون مهدي فاطمي:كهنوز داغ اهانت به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام (ص) توسط دشنان قسم خورده اسلام یعنی آمریکای جنایت کار و اسرائیل خونخوار مرهم نیافته که جریان نئوانحرافی داخلی ، کمتر از یک ماه مانده تا ایّام عزاداری سرور و سالار شهیدان با دستمایه قرار دادن یک طرح عمرانی خدمات شهری ، سعی در تخریب و تخطئه هئیت های عزای اباعبدالله (ع) کرد .
یک روزنامه زنجیره ای که ارتباطش با جریان معلوم الحال اصلاحات از یک سو و انحرافیون بی ریشه از دیگر سو اظهر من الشمس است )که البته عموم مردم حزب الله پرسش های بسیاری درباره منابع هزینه ای این روزنامه و همچنین دلایل بازداشت مدیرش دارند) امروز در گزارش اصلی خود با زیر سؤال بردن اهالی مذهبی و ارزشی خیابان 17 شهریور و هیأتهای قدیمی و پررونق این محلّه ، کمر به تخریب نیروهای ارزشی و هیئات پرسابقه خیابان هفده شهریور بست.
درصفحه شماره 5 روزنامه مغرب ، چاپ چهارشنبه 26 مهرماه 1391آمده است : پیاده راهی که در حدّ فاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا، (خ 17 شهریور) است و قراراست علاوه برمسیر روزانه مردم ، محلی برای تجمّع دسته های عزاداری ومراسم های مذهبی وآیینی باشد، لقبی دارد تحت عنوان آئینی - مذهبی، لقبی که چندان با پیشینه این خیابان همخوانی ندارد وقدیمی های تهران آن را بیشتر با کارخانه مسکرات به یاد می آورند .
اما آیا واقعیّت همین است؟ این خیابان را به نام شهدای 17 شهریورکه یاد آورایستادگی ساکنین معتقد ومذهبی این خیابان در دوران رژیم ستمشاهی، و خلق حماسه ی جمعه سیاه و حماسه های دیگرِ براندازی طاغوت هستند، می شناسند نه چیزدیگر. درهمین خیابان بود که مردم با دسته های عزاداری و با شعارهائی که به سبک نوحه های مجالس عزاداری ساخته می شد تظاهرات می کردند و فریاد ظلم ستیزی سرمی دادند یاد آن نوحه ی معروف مرحوم شاه حسین بهاری علیه رژیم ستمشاهی بخیر ... "حسین سرباز ره دین بود عاقبت حق طلبی این بود" ..
اصلاً فرض بگیریم وجود کارخانه مسکرات در سالهای قبل از انقلاب در این منطقه وجود داشته و از یک کلاغ تا چهل کلاغ این گزارش را به پای بافته های القاء شده به قلم خبرنگار بی خبرازهمه جای خبرگزاری مهر می گذاریم. امّا یادمان نرود که درتاریخ تشیّع، حنجره هایی بوده اند که "نهاد" شده اند و"نهاد" آفریده اند، ومرحوم حاج شیخ احمد کافی یکی از این حنجره ها بود که به گواه کسبه قدیمی امیریه و گمرک ایشان مشروب فروشی ها ومراکز فساد ولهو ولعب را با کمک بانیان خیر می خریدند و آن را یا ملحق به مهدیه تهران می کردند ویا با تغییرنوع کاربری آن، به مشاغل مشروع، زمینه را برای محو فساد و بی بند و باری مهیا می نمودند.حال باید از کسانی که سابق بر این متولی امر بودند و در زمان تصدی مسئولیتشان کهولت کرده اند، سؤال کرد، برای احیای این خیابان تاریخی، مذهبی و ارزشی تا به حال چه کار مثبتی انجام داده اند. آیا واقعاً میدان امام حسین(ع) و میدان شهداء در شأن نام ارباب ما و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بوده، یا محلی برای جولان مشاغل مزاحم و کپن فروش و پاسور فروش و سی دی غیرمجاز فروش بوده و این دوستان عزیزهم فقط دست روی دست گذاشته و کارهائی از جنس مرمت کارونسرای شاه عباسی را اولویت کار فرهنگی دانستند.

آیا در خیابان طرقی و جنب پارک ابوحسین، خ ثارالله، خ خیام، خ صفای شرقی و غربی طبق آمار سازمان تبلیغات جنوبشرق بیش از530 هیأت هفتگی و مناسبتی وجود ندارد آیا خ زرین نعل و خ خورشید، خ ایران شمالی مهد هیأتهای مذهبی نیستند و آیا حسینیه بزرگ شهید همّت و بیت الرضاء(ع) که مدّاحانی مثل آقای سیب سرخی و مهدی کمانی دارد، وجود ندارد آیا در خیابان مجاهدین اسلام هیأتهائی مثل بنی فاطمه که قدمتی بیش از نیم قرن دارند وجود ندارد و مدّاحانی مثل مرحوم علّامه و دلجو نداشته. آیا در نظرِ تنگِ این روزنامه، مسجد امام حسین(ع) که یکی از مراکز بزرگ برگزاری مراسمهای هیأت رزمندگان اسلام و قدمگاه علما، عرفا و اسوه آزادگان هشت سال دفاع مقدس، مثل مرحوم حجت الأسلام والمسلمین ابوترابی است، و مدّاحانی مثل آقای بکائی و منبری هائی مثل آقای پناهیان به طور ثابت در آنجا به تعظیم شعائر مشغولند، جایگاهی ندارد. آیا با این ترافیک و مسیر دور همه ی هیأتها می توانند برای عزاداری تا بازار تهران بروند و دسته راه بیاندازند.
امّا واقعیت این است که، بعد از زخم خوردن جریان انحرافی از بصیرتِ عمّارهای انقلاب؛ مانند حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان، حاج محمود کریمی، حاج حسین سازور و دیگر مدّاحان ولایتمدار، این جریان قصد دارد با تخریب قشرهای هیأتی و مدّاحان، از اثر گذاری آنها در جامعه بکاهد.بی خبر ازآنکه؛
چراغی را که ایزد بر فروزد      هر آنکس پُف کند ریشش بسوزد
در واقع این طیف مرموز، از حامیان رسانه ای آقای خاصّ دولت، در اقدامی نابخردانه به دلیل ناخرسندی از روشنگری ها و اظهار نظر مدّاحان کشور درباره ی گستره ی فعالیتها و پارادوکس زائی این آقای خاصّ در مبانی نظری دینی، اعتقادی و ملّی، تصمیم گرفته اند تا با ۱- قداست زدائی و خدشه دار کردن حرمت مذهبیون با هر روش نامتعارف و غیر اخلاقی ۲- با توجه به مقبولیت ذاکران اهلبیت(ع) بین خاص وعام و تأثیر گزاری بسیار زیاد آنها در جهت دهی فکری - سیاسی اقشار مردم، برای این منبع ایجاد سیل خروشان فکری و معرفتیِ توده مردم، هر طور شده یک نوع "سدّ بند" ساخته و در اقدامی پیشگیرانه آنها را از راه تخریب و تضعیف، به گوشه انزوا کشانده و منفعل کنند. اما بی خبر از آنکه:
نام من سرباز کوی عتـرت است دوره آمـوزشـی ام هیـأت است
پـادگانـم چــادری شـد وصلــه دار سردرش عکس علی با ذوالفقار
ارتــش حــیــدر محـل خـــدمـتــم بهـر جانـبـازی پی هر فـرصتم
نقـش سردوشی من یا فاطمه است قـمـقـمه ام پر ز آب عـلقمه است
رنگ پیراهن نه رنگ خاکی است از قدیم این پیرهنها مشکی است
آری ما مدّاحان و هیأتی ها، سرباز ولایت و دانش آموختگان مکتب حسینی(ع) هستیم. مشق ما درس عاشوراست که به مصداق کل یومٍ عاشورا و کل ارضٍ کرب و بلا ، هر روز از روی این مشق می نویسیم و تمرین می کنیم. آری ما ذاتاً شجاع و حرّ آفریده شدیم و زیر بلیط هیچ مقامی جز ولایت نمی رویم.
ما به دنبال شهادت می گردیم و از کشته شدن در راه اهداف والایمان نه اینکه ترس نداریم بلکه مشتاقانه به دنبال آن می گردیم. جناب آقای خاص، و جیره خواران انحراف، ما به شما هشدار می دهیم اگر تا به حال چیزی نگفتیم لب فرو بسته و به شما امان دادیم، صدقه سر بیان رهبری فرزانه و معظم انقلاب بوده که مسائلی مانند شما را فرعی دانسته اند. به یاد داشته باشید که همین مدّاحان و هیأتهایشان بودند که در رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد نقش مؤثر ایفا کردند در حالی که کسی اصلاً آقای احمدی نژاد رو نمی شناخت.
و امّا با این همه ما با کسی جز ولایت عقد اخوت نبسته ایم، وام از کلام پرنور امام راحل می گیریم که فرمودند، "ملاک حال افراد است". وضع فرق کرده است، و اکنون ما در این مقطع، طلحه و زبیر می بینیم، شریح قاضی می بینیم، انحراف می بینیم. مقام عظمای ولایت(حفظه الله) درمیان جمع کثیری از بسیجیان استان خراسان شمالی فرمودند؛ "برخی رقیب انتخاباتی خود را شیطان اکبر به حساب می آورند در حالیکه شیطان اکبر، آمریکا و صهیونیزم است نه رقیب جناحی و انتخاباتی. درحالیکه عناصر انتخاباتی، ادعای اسلام می کنند و در خدمت اسلام و انقلابند، برخی طرفداران آنها چرا و به چه مناسبت، طرف مقابل را شیطان می دانند؟ "
جریانی که علی رقمِ شیطان بزرگ خواندن آمریکا، توسط مقام معظم رهبری، با مطرح کردن امکان دوستی ایران و آمریکا و اینکه ملّت ایران با ملّت اسرائیل مشکلی ندارد، یا با چفیه دور گردن منشور کوروش انداختن، قداست طاغوت ستیزی این نماد ایثار و مقاومت را زیر سؤال می برد و یا با دیدگاه های اومانیستی، ایرانی بودن را بیشتر از اسلامی بودن مایه ی فخر ملّت ما می داند، به چه حقی برای عزاداران امام حسین(ع) باید تعیین تکلیف کند، که کجا سینه بزنید و کجای برای مظلومیت سید الشهداء(ع) گریه کنید.
شاید نویسنده این مطلب و مدیران روزنامه در دفاع از مطالب عنوان شده بگویند که ما فقط منتقل کننده نظرآن پیرمرد یا آقای چمران و آقای مسجد جامعی بوده ایم. ولی کسانی که با ابتدائی ترین مبانی خبرنگاری آشنا هستند به خوبی می دانند که یک جریان فکری، چگونه می تواند دلگویه ها و تفکرات خود را از زبان دیگران بیان کند. جالب اینجاست که از آن همه حرفهای زده شده باید این تیتر یک روزنامه باشد؛
"کسی در این راسته سینه نمی زند" و یا "پیاده راه آئینی از کارخانه ی مسکرات می گذرد."
حال اگر این انحراف و غرض ورزی نیست نامش را چه باید گفت، این بی حرمتی به دستگاه سید الشهداست(ع) به هر حال به یاد داشته باشید که شاه ملعون هم، در حرکتی انقلابی به رهبری امام راحل(ره) ، با پیش برنده ای به نام دستگاه امام حسین(ع) یعنی همین هیأتهای مذهبی که با بیان وعاظ ولائی- مدّاحی مدّاحان پرشور وانقلابی - شعرائی فهیم وارزشی تغذیه روحی و فکری می شد از مملکت بیرون رانده شد. پس به قول پابرهنه ها و بچه جنوب شهری ها شما که دیگرعددی نیستید. گرچه سرنوشت امثال شما در چهره مهاجرانی ها و عبدالله نوری ها متبلور و مشخص است.
امام حسین(ع) و مجالس روضه آب کرّی است که هر نجاستی به آن بخورد، آن نجاست پاک می شود.در روایت آمده که حضرت امام صادق(ع) در کوچه ای با اصحاب در حال عبور بودند، به فرد رسیدند که مشروب خورده و مست بود. آن شخص تا حضرت را دید از خجالت رو به سمت دیوار کرد و سعی داشت او را نبینند و نشناسند که حضرت به او گفت در هیچ حالی از ما روی بر نگردانید