از بچه گرگهای پروپاگانداچی عجب نیست

به دنبال تهاجم وحشیانه "گرگ بچه های نقاب برصورت" دستگاه اطلاعاتی - ضدامنیتی  به دفتر انتشارات حقیقت و غارت لوازم و مدارک آنجا، اکنون گردانندگان دستگاه های "پروپاگاندا"ی نظام حاکم برایران  پشتک وارونه عجیبی زده، و مدعی انتشار "شب نامه" توسط دراویش گنابادی شده !!! سایت دروغپرداز "جوان آنلاین" در اخبار روز یکشنبه چهارم دیماه جاری خود در این زمینه مدعی میشود:

"تکثیر شب نامه توسط دراویش گنابادی
در پی اتفاقات رخ داده در شهرستان کوار و فتنه انگیزی دراویش گنابادی این فرقه که خود را در یک تنگنای هویتی دچار دید با اتخاذ تدابیر جدیدی جهت بازیابی به فعالیت پرداخته است در همین خصوص و در پی دستگیری و مسدود شدن سایت این فرقه عناصر باقی مانده به انتشار ویژه نامه ای با محوریت فعالیت های این فرقه روی آورده اند تا کنون سه شماره از این ویژه نامه چاپ و توزیع شده است."

جالب توجه است که همین شایعه پراکنهای دیوانه خو، حملهء ننگ آور و پرافتضاح به سفارت انگلستان را نتیجه فعالیتهای سیاستمدارانهء خود  انگلیسها خواستند جابزنند،، همچنان که ناشیانه حالا دست و پایی میزنند تا شاید دستهای خونبار جنایتکارشان را با تهمت زدن به دراویش در کوار مخفی کنند
مقصود این اهریمن پرستان از شب نامهء انتشار یافته، " دوهفته نامه مجذوبان نور" است که به صورت فایل پی دی اف و مجله اینترنتی قابل دسترسی علاقمندان است. میخواهند پف کنند و نورخدا را خاموش کنند، و خدا بر نورافشانی خود می افزاید

گزارش هفتگی از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران :

ک هفته با حقوق بشر ؛ هفته سوّم آذرمــــاه ۹۰

در تاریخ شنبه, دسامبر 17, 2011‏ و ساعت 12:39 بعد از ظهر‏‏یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ؛ هفته سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود خورشیدی
اعلامیه جهانی حقوق بشر
مجموعه‌ای که امروزه از آن به عنوان "حقوق بشر" یاد می‌شود و نقض آن نیز به طور گسترده محکوم است، بیش از همه وامدار متن کوتاه ۳۰ ماده‌ای "اعلامیه جهانی حقوق بشر" است. اعلامیه‌ای که در ۶۳ سال پیش تهیه شد و ده دسامبر، سالروز تصویب آن بود.
 http://www.youtube.com/watch?v=85EaZIjen68