بی خبری از وضعیت یکی از مدیران سایت مجذوبان نور در بند امنیتی زندان اوین

همچنان از حمیدرضا مرادی سروستانی که از تاریخ 13 شهریور در بازداشت مامورین امینتی به سر می برد اطلاعی در دست نیست و این درویش گنابادی در وضعیت نامعلومی به سر میبرد. شایان ذکر است که حمیدرضا مرادی سروستانی به علت عارضه قلبی نیاز شدید به مراقبت پزشکی دارد و خانواده ایشان از در خطر افتادن سلامتی آقای مرادی ابزار نگرانی کرده اند.
این در حالیست که نیروهای امنیتی وی را در 13 شهریور بازداشت و از آن زمان تحت شکنجه های جسمی و روانی قرار داده اند تا ایشان را مجبور قبول اتهامات واهی مانند عضویت در گروه مخالف نظام کنند.
شایان ذکر است که حمید رضا مرادی سروستانی ،از دراویش گنابادیست که به همراه 14 نفر دیگر از دراویش به علت نشر اخبار موثق نقض حقوق بشر و مدیریت سایت مجذوبان نور پایگاه رسمی خبری دراویش نعمت اللهی گنابادی از تاریخ 13 شهریور در بازداشتند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر