مصاحبه رسا با سید مصطفی آزمایش

مصاحبه با مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت اللهی، در مورد حملات اخیر نیروهای حکومتی علیه دراویش نعمت اللهی در شهرستان کوار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر