انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران دستگیری خودسرانه دراویش آزاده و دگراندیش را قویا محکوم می کند

بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ؛ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درایران و کانون بین المللی دفاع از حقوق دراویش در ایران دستگیری های خودسرانه دراویش دیگر اندیش و منورالفکر و آزاده را قویاً محکوم میکند.

در پی حمله روز جمعه یازده شهریور گروهی از طلبه – بسیجیهای سازمان یافته زیر نظارت طلبه ای به اسم "شهبازی" به دراویش شهرستان "کوار" در استان فارس و وارد آوردن جراحت منجر به فوت به درویش "وحید بنانی" و جراحت های شدید به چند نفر از دراویش دیگر در این ماجرا ، شهرهای "کوار" و "سروستان" در استان فارس دچار تنش بسیار زیاد شده و ماموران یگان ضدشورش "ناجا" با حضور درمحل و برقراری حکومت نظامی کوشیدند تا التهاب مردم آن محل را در مهار خود درآورند. در پی این واقعه در شهرهای "کوار" و "سروستان" تعداد بسیار زیاد و نامعلومی از دراویش بازداشت و به بازداشتگاه های وزارت اطلاعات و زندان عادل آباد شیراز انتقال یافتند.

همزمان شب سیزدهم شهریور ماه در تهران نیز ماموران "وزارت اطلاعات" اقدام به بازداشت وسیع درویشهای گنابادی نمودند. دراویش بازداشتی عموما وکیل و نویسنده بودند که پس از بازداشت به بند دویست و نه امنیتی زندان اوین انتقال یافتند. لازم به یادآوری است که دراویشی که در تهران بازداشت شده اند در ارتباط با پایگاه خبری اینترنتی درویشان گنابادی در ایران به اسم سایت "مجذوبان نور" همکاری میکردند.

اسامی دستگیرشدگان عبارت است حمیدرضا مرادی سروستانی، رضا انتصاری، علیرضا روشن، علی کرمی، مهدی اسانلو، مهدی حسینی، علی آسترکی، مصطفی عبدی، مهران رهبری، نصرت طبسی، علی معظمی. درارتباط با همین ماجرا وکلیلان دراویش گنابادی آقایان امیر اسلامی، امید بهروزی ، و فرشید یداللهی دستگیر و روانه زندان شدند. آقای مصطفی دانشجو یکی از دیگر از وکلای دراویش گنابادی نیز از ماه ها قبل در زندان ساری محبوس است.

از میان دستگیر شدگان نام آقای علیرضا روشن نویسنده و شاعر نام آور نسل جوان ایران نیز جلب توجه میکند. لازم به یادآوری است که از آقای علیرضا روشن مجموعهء اشعاری به نام "کتاب نیست" به زبان فارسی و مجموعه شعری به زبان فرانسه انتشار یافته است. علیرضا روشن مدتها مسئولیت تحریریه صفحه ویژه کتاب "روزنامه شرق" را برعهده داشت. اشعار دلنشین علیرضا روشن حتی پیش از انتشار "کتاب نیست" مخاطبان بسیار زیادی در سراسر ایران داشت. علیرضا روشن در مصاحبه ای با خبرنگار سایت "بادانه" در اردیبهشت هشتادونه در جواب سئوال او که میگوید "آیا همچنان اصرار دارید که مجموعه شعر منتشر نکنید؟" پاسخ میدهد : " همچنان اصرار دارم که کاش ماهم میشد زندگی کنیم.آخر ما هم آدمیم".

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درایران و کانون بین المللی دفاع از حقوق دراویش در ایران دستگیری های خودسرانه دراویش دیگر اندیش و منورالفکر و آزاده را قویاً محکوم میکند.انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

پاریس – سیزده سپتامبر دوهزار و یازده میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر