گزارش تصویری ؛ وضعیت وحید بنایی یکی از پیروان طریقت گنابادی بشدت وخیم گزارش شده است

در پی تحریک و تهییج جمعی از نیروهای بسیج توسط طلبه ای جوان به نام شهبازی علیه پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی در شهرستان کوار و آتش زدن منازل و مغازه های دراویش و تفتیش منازل پیروان این طریقت صوفیانه ، جمعی از دراویش این شهرستان بازداشت و در اثر تیراندازی نیروهای بسیج و سپاه تعدادی دیگر از دراویش مجروح و حال یک تن از مجروح شدگان بشدت وخیم گزارش شده است.
وحید بنایی از جمله زخمی شدگان است که گزارش ویدئویی بدست آمده شدت جراحات وارده به ایشان را نشان می دهد.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ضمن محکوم ساختن این قبیل اقدامات سرکوبگرانه ، با ارائه گزارش ها و اسناد مستدل به مجامع حقوق بشر بین المللی از تمامی ابزار و اهرمهای لازم برای جلوگیری از این قبیل برخوردهای سرکوبگرانه علیه دگراندیشان عقیدتی استفاده می کند تا صدای مظلومیت آزادیخواهان ایران را بگوش جهانیان برساند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر