هجدهمین اجلاسیه حقوق بشر سازمان ملل با حضور دکتر آزمایش و هیئت همراه


این روزها هجدهمین اجلاسیه حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو در حال برگزاری است.

هیئتی از اعضا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در سفر به شهر ژنو پایتخت سوئیس که سازمان ملل در آن واقع شده دکتر سیدمصطفی آزمایش مدیرمسئول روابط بین الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران را همراهی می کنند.

این هیئت روز گذشته در جلسه ای با عنوان «مین های ضد بشری و حق زندگی» که در حاشیه هجدهمین اجلاسیه حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شده بود ، شرکت کردند.

هدف هیئت همراه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و دکتر سیدمصطفی آزمایش از شرکت در این نشست ها ، ارائه آمار و گزارشات مربوط به سرکوب تنوعهای قومی – عقیدتی در ایران به نمایندگان و اعضا سازمان ملل در شهر ژنو است تا نمایندگان کشورها در این سازمان در جریان سرکوبها و اعمال خشونت ها علیه تنوعها و قومیت ها در ایران قرار گیرند.

روز چهارشنبه - ۳۰ شهریور ماه ۹۰ - سه تن از اعضا هیئت همراه انجمن جهانی باسداشت حقوق بشر در ایران در جلسه ای که در مورد « مین های ضد بشری و حق زندگی» برگزار شده شرکت کردند.

هدف نمایندگان انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران از شرکت در این نشست، ارائه گزارش و شواهد و قرائنی از تضییع حقوق هموطنان شهرهای مرزی کشور بالاخص هموطنان مناطق کردنشین ایران بود.

نمایندگان هموطنان کردمان با شرکت در این نشست از ظلم و ستمی که نظام حاکم بر ایران به آنها در طی سی و دو سال حکمفرمایی بر سرزمین ایران روا داشته سخن گفتند.

یکی از قربانیان مین گذاری که او نیز از هموطنان کرد بود ودر حادثه ای در اثر مین گذاری جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین از ناحیه چشم راست مورد آسیب جدی قرار گرفته و بینایی خود را از دست داده است در باب جنایات نظام حاکم بر ایران صحبت کرد.

در اقدامی دیگر آقای آرمین کوهلی از مسئولان حقوق بشر سازمان ملل و خانم دکتر کرن بارکر از سازمان وکیلان حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کردند.

اعضا شرکت کننده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در این نشست با طرح سوالاتی از سخنرانان و با بیان آنکه "ماهیت نظام حاکم بر ایران ، تمامیت خواهی است و در صدد یکدست سازی جامعه می باشد و هیچ نظر و خط فکری بجز آنچه خود به جامعه تحمیل می کند ، نمی پذیرد و هموطنان کرد ، عرب ، بلوچ و پیروان سایر عقاید در ایران را به همین دلیل سرکوب می کند" اظهار داشتند : مشکل هر کدام از تنوعهای قومی یا مذهبی در ایران زمانی حل خواهد شد که مشکل تمام مردم ایران حل شود ، و این امر میسر نمی شود مگر آنکه اقدامی فوری و عاجل از سوی جامعه بین الملل و مردم ایران علیه حاکمیت در ایران صورت گیرد .

از دیگر پیشنهادات هیئت همراه پیشنهاد اعمال تحریمهای بیشتر علیه سران مؤثر رژیم در ایران بود. 
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر