انتقال نصرت طبسی به بند عمومی زندان اوین

نصرت طبسی از دراویش گنابادی و اعضا بازداشت شده وب سایت مجذوبان نور از سلول انفرادی بند 209 اوین به بند عمومی منتقل شد.

به گزارش گزارشگران کمپین پاسداشت حقوق دراویش، نصرت طبسی از دراویش گنابادی بازداشت شده پس از سه هفته از سلول انفرادی به بند عمومی 209 منتقل گردید.

بر طبق این گزارش وضعیت عمومی وی خوب گزارش گردیده است همچنین وی در روز چهارشنبه در اولین تماس خود به خانواده از خوب بودن وضعیت خود خبر داده و احتمال آزادی خود طی هفته آینده اطلاع داده است.

گفتنی است نصرت طبسی از بازداشت شدگان سناریوی امنیتی بر علیه دراویش به همراه تعداد دیگر از دراویش گنابادی است که طی هفته دوم شهریورماه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر