تداوم بازداشتها ؛ بازداشت بهزاد نوری یکی دیگر از دراویش گنابادی

بهزاد نوری یکی از دراویش گنابادی در روز شنبه 26 شهریور ماه با یورش مامورین امنیتی و لباس شخصی به محل کار وی بدون ارائه حکم قانونی و قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

فرهاد نوری فرزند  درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : دستگیری فرزانه نوری برای دستگیری پسرش از مدیران سایت مجذوبان نور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر