طنز سياسی هفته: رژیم درویش کُش

در طول تاریخ پیروان هر دین و آیین و مکتب و ایده‌ای از کنار دراویش اگر افتاده نه حد اقل با شمشیر غلاف شده رد شدند. صرفنظر از بحثهای فلسفی و اختلافات همیشگی موجود، دراویش عاشق عاشق شدنند و عاشق عاشق ماندن.

چنان سر کشند و با جرأت که کاسه‌ی آب بلند می‌کنند در روی خدا که جهنمش را خاموش کنند و چنان آهسته پا می‌گذارند بر زمین که ترک نخورد شیشه‌ی نازک خیالی. برای اینها هم سلاح کشید رژیمِ بی احساسِ بی مسئولیتِ متعصبِ کورِ درویش کش. اینها گل دادند و شیرینی و لبخند آنها گلوله زدند و دستبند.

صلاح مکتب خویش پیر داند و مریدش ولی من گمشده و بی صاحب می‌گویم خنده و شیرینی در مقابل ظلم، ظلمیست که بر ظلم می‌افزاید. حق.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر