وضعیت بد جسمی آقای بیرمی مجلس دار شب دوشنبه کوار


آقای بیرمی مجلس دار شب دوشنبه کوار که به همراه آقای اکبری مجلس دار شب جمعه کوار در روز شنبه مورخ ۱۹ شهریور ماه  توسط مامورین امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند در وضعیت بد جسمی به سر میبرند.
همچنین، آقای بیرمی جانباز جنگی هستند و داروهای خاصی مصرف می کنند و نیازمند مراقبت ویژه هستند در صورتی که تا کنون که بیش از پنج روز از بازداشتشان میگذرد هیچگونه دارویی مصرف نکرده و در وضعیت بد جسمی بسر می برند و احتمال وخامت بیشتر حال ایشان دور از انتظار نیست.
لازم به ذکر است که با فشار نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها  در کوار در روزهای اخیر منازل دراویش گنابادی این شهر به صورت غیر قانونی و بدون ارائه مجوز مورد تفتیش قرار گرفته و این وضعیت حاکی از شروع دور تاز ه ای از بازداشتها و فشار دراویش کوار می باشد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر