ارائه گزارش سرکوب پیروان طرایق تصوف در ایران به پارلمان اروپا

بعد از حمله نیروهای وابسته به حاکمیت علیه دراویش ساکن کوار از توابع استان فارس ، جامعه بین المللی نسبت به سرکوب دراویش در ایران واکنش نشان داد. 

جامعه بین الملل بروشنی دریافته که حاکمیت در ایران بطور روزافزون حقوق اقوام و تنوعهای عقیدتی در ایران را بشدت و بطور مستمر سرکوب می کند. 

جمعی از اعضا و هواداران "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" با سفر به بروکسل پایتخت بلژیک شهری که پارلمان اروپا در آنجا مستقر است، جهت ارائه آمار و گزارشات سرکوبهای اخیر علیه پیروان طرایق تصوف در ایران و همچین سرکوب پیروان سایر تنوعها و قومیت ها با نمایندگان و اعضا پارلمان دیدارهایی داشته ، تا نمایندگان سایر کشورها در پارلمان اروپا را در جریان تضییع حقوق شهروندان ایرانی قرار دهند. 

این گفتگو ها ، ادامه خواهد داشت ... 

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی 

۳۰ شهریور ماه ۹۰ خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر