آکسیون همبستگی با دراویش گنابادی شهرستان کوار در هامبورگ


گزارش ویدئویی - تصویری ؛ آکسیون حامیان و هواران «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران» در شهر هابورگ در اعتراض به سرکوب پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی و آزادیخواهان ایران - جمعه ۱۱ شهریور ماه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر