آکسیون همبستگی با دراویش گنابادی کوار در کپنهاگ

روز جمعه 18 شهریور یکهزارو سیصد و نود خورشیدی در اعتراض به سرکوب دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار از توابع استان فارس که منجر به شهادت یک تن و ضرب و جرح شدید تعدادی دیگر و بازداشت و بازجویی پیروان این طریقت صوفیانه گردید حامیان و هواداران کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان در ایران و انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ، دست به برپایی تجمعی اعتراضی در کشور دانمارک زدند.
این برنامه در شهر کپنهاگ با برپایی نمایشگاه عکس ، توزیع بروشور ، سر دادن شعا ر، نواختن دف ،گفتگو با شهروندان و جهانگردان دانمارکی بمنظور تنویر افکار عمومی همراه بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر