تماس مدیران و پرسنل بازداشتی وب سایت مجذوبان با خانواده های خود پس از سه هفته

امروز ،چهارشنبه ،مدیران و پرسنل بازداشت شده وب سایت مجذوبان نور طی تماس کوتاه تلفنی با خانواده هایشان از محل بازداشت خود در بند 209 اوین خبر دادند.

به گزارش گزارشگران کمپین پاسداشت حقوق دراویش، امروز مدیران و پرسنل بازداشت شده وب سایت مجذوبان نور در تماسی کوتاه با خانواده خود از نگهداری خود در سلول انفرادی اوین خبر دادند و این فعالین حقوق بشر از پایان بازجویی و حبس در سلول انفرادی تا هفته دیگه اطلاع دادند

گفتنی است از 14 شهریور نیروهای امنیتی طی سناریویی اقدام به بازداشت گسترده اعضای وب سایت مجذوبان نور و دراویش گنابادی نموده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر