هراس آلودگی و دستپاچگی زائدالوصف اهریمن پرستها از کناررفتن نقاب از صورت پلیدشان

سایتها و وبلاگهای زنجیره ای وابسته به "دستگاه سرکوب و جنایت اهریمن پرستها در ایران" بطور یکجا و یک صدا هراس و دستپاچگی نظام خود را از "نمایش پر اقتدار سپاهیان نور در جنگ نرم هنری" آشکار کرد.

به دنبال برپایی "نمایش پر اقتدار خیابانی اهریمن پرستها" در میدان ترافالگار لندن مورخ سیزده نوامبر دوهزار و ده میلادی که مورد توجه ده ها هزار نفر بازدید کننده قرار گرفته و در کانالهای تلویزیونی بسیاری در دنیا منعکس شد و در اخبار کانالهای فارسی زبان بازتاب گسترده ای یافت، صدای ناله و فریاد "سپاهیان اهریمن" از حلقوم سایتهای زنجیره ای وابسته به نهادهای امنیتی- اطلاعاتی نظام کودتاچی مسلط بر ایران به آسمان بلند شد.

شاگردان ضحاک و جوجه جلادان دجال که هنوز هم با کمال رسوایی میکوشند "گمنامی" سربازان و گماشتگان ساندیس خور خودشان را پشت نام اسلام پنهان کنند،  به دست و پا زدنهای زبونانه و مذبوحانه افتادند تا بااستفاده از ترفند نخ نمای "نعل وارونه زدن" ، نامسلمانی خود و طینت تباه ضد اسلامیشان و خمیرمایه اسلامستیزانه شان را با برچسب زدن به ایرانیان شریف و متعهد آزادیخواه ما بپوشانند.

غافل از آن که همه نیرنگها و ترفندهای سی و یک ساله انها  از خرداد هشتادوهشت تا به امروز رنگ باخته، و دیگر ننگ این رنگ به آب هیچ ساندیسی شسته نخواهد شد، و ادعای مسلمانی را هیچ خردمندی از این جنایتکاران آدمخوار نخواهد پذیرفت.

آیا بهتر نبود این "مافیای جنایت و چپاول" بجای "ننه من غریبم در آوردن" برای اعتقادات نداشته دینی خودش، فرزندان مظلوم  ایران زمین را از زندان های قرون وسطایی و سلاخ خانه ها و شکنجه گاه ها آزاد میکرد؟

آِیا بهتر نبود بجای این همه لاف گزاف زدن دست از سرکوب شبانروزی زنان میهن ما برمیداشت و نیمی از هموطنان ما را فقط به دلیل زن بودن دچار ستم مضاعف نمیساخت؟

آیا بهتر نبود بجای این همه عوامفریبی دست از صدور ترور و وتولید سلاحهای مرگبار و قاچاق آنها به کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین میکشید و اینهمه بی آبرویی برای خود نمیخرید؟

آیا بهتر نبود به آزادی های مندرج در منشورجهانی حقوق بشر احترام میگذاشت و پیروان مذاهب و ادیان مختلف را اینگونه عریان سرکوب نمیکرد؟

آیا بهتر نبود دست از ستم مضاعف نسبت به اقوام و ملیت های ایرانی میکشید؟

آیا بهتر نبود این همه تنور جنگ سنی و شیعه را در یمن و عربستان و عراق و افغانستان داغ نمیکرد و به سرکوب هموطنان سنی مذهب ما در خاک کشورشان  اقدام نمینمود؟

آیا بهتر نبود دست از تخریب حسینیه های صوفیه و مساجد اهل تسنن برمیداشت؟

آیا بهتر نبود  از بریدن  دست و پا و انگشتان، و قطع عضو جوانان خودداری میکرد؟

آیا بهتر نبود دست از اجرای حکم ماقبل تاریخی سنگسار میکشید و این همه سبب تخفیف و تضییع نام اسلام در چشم مردم دنیا نمیشد؟

آیا بهتر نبود دست از عناد با مراجع عالیمقام شیعه میکشید و مشتی عمامه بسر جاهل را به اسم روحانی بجای مرجعیت شیعه و مراجع مورد قبول هموطنان سنی مذهب قالب نمیکرد؟

آِیا بهتر نبود قرآن مجید را زیرپا نمی انداخت و عده ای شکم چران شهوت پرست مفتخور را برجان و مال و ناموس مردم چیره نمیکرد؟

آیا بهتر نبود تا کسان مردم را شبانه از خانه هایشان بیرون نکشد و به دست ناکسان در سیاچالهای کهریزک و اوین و گوهردشت نسپارد ؟

آیا بهتر نبود تا دست از شکنجه و تجاوز جنسی در زندانها نسبت به زن و مرد زندانی بی پناه میکشید؟

آِیا بهتر نبود که با زندانیان با اصول جوانمردی و انسانیت رفتار میکرد نه با شیوه سفلگان  و سگان هار؟

آیا بهتر نبود که دست از توهین و فحاشی و فروبردن سر زندانیان در چاه مستراح برمیداشت و شأن انسانی آنهارا مراعات میکرد؟

آیا بهتر نبود روش انسانی  درپیش میگرفت و دست از ریختن خون بیگناهانی چون ندا و سهراب و کیانوش و هزاران قربانی بیگناه و گمنام که اکنون در گورهای سرد خفته اند برمیداشت و بسیاری از خانواده های بی پناه را داغدیده و مصیبت زده نمیساخت؟

آیا بهتر نبود دست از سر دانشگاه ها و مدارس برمیداشت و نمیکوشید تا به نام اسلامی کردن دانشگاه ها و مدارس این اماکن آموزشی مقدس را تبدیل به کانون خرافه پروری کند؟

آیا بهتر نبود تا بجای ترویج چاه پرستی و خرافه گرایی و امامزاده سازی رو در خردگرایی و معرفت و عرفان و معنویت می آورد؟

آیا بهتر نبود که بجای این همه ددمنشی و سبعیت و درنده خویی، ذره ای هم به پاسداشت از ارزشهای انسانی روی می آورد؟

نمایش خیابانی میدان ترافالگار تنها بازتاب دهنده قطره ای از اقیانوس جنایتهای بی اندازه ای است که مردم مظلوم ایران هرروز در فضای آن به جبر و عنف مجبورند، نفس بکشند یا برای فرار از آن راه مهاجرت اجباری و زندگی در تبعید را درپیش بگیرند.

اما جوجه دجالان و گماشتگان صحاک امروز بخوبی دریافته اند که مبارزه هموطنانمان برای آزادی و حفظ شرافت انسانی چه در خاک وطن و چه در عرصه غربت و هجرت هرگز متوقف شدنی نیست.

وحشت و هراس زدگی جوجه جلادان دجال در سایتهای وابسته به دستگاه سرکوب اطلاعاتی - امنیتی هویدا است. خواننده پس از خواندن این سایتها میفهمد که به چه دلیل  بازار سنگ پای قزوین در نظام اهریمن پرستها کساد شده است.


انجمن جهانی پاسداشت از حقوق بشر در ایران
کشورهای نوردیک - شاخه اسلو
چهار آذرماه هشتاد و نه برابر با بیست و پنج نوامبر دوهزار و ده میلادیhttp://www.jahannews.com/vdci5wazzt1a5q2.cbct.html

http://www.dolateyar.com/view-2560.html
(photos)

http://7tir.info/index/viewtopic.php?t=61249&p=523183
(it is discussion forum)http://www.bultannews.com/fa/pages/?cid=34849

http://afkarnews.ir/vdcf.cd1iw6dyvgiaw.html

http://mazhabnews.com/fa/pages/?cid=8590

http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=5753

http://alef.ir/1388/content/view/87286/

http://rssnews.ir/News-745659.html


http://www.ghatreh.com/news/6393639.html.%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86.html

http://www.farhangnews.ir/site/DeskTopModules/NewsAgency/showNews.aspx?Id=19724

http://zoo.javanblog.com/post-219182.html


http://www.hamandishi.com/data.asp?lang=1&gid=33&id=86815

http://www.abas.ws/id-249244.html

http://www.kajnews.com/?code=6601


منبع ؛ اینساید آف ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر